21 juli 2017

Vacature cantor Diaconessenkerk Arnhem

Organisatie: Protestantse Wijkgemeente Diaconessenkerk Arnhem
Functie: Cantor
Sluitingsdatum: 1 september 2017 


De Protestantse Wijkgemeente Diaconessenkerk (onderdeel van de Protestantse Gemeente Arnhem) is op zoek naar een

Cantor m/v

De wijkgemeente hecht veel waarde aan de kerkmuziek. Muziek en zang worden als waardevolle pijlers in de diensten beschouwd Er is een cantorij die maandelijks en met feestdagen meewerkt aan de diensten. Hiervoor wordt wekelijks gerepeteerd.

Wij zoeken een kerkmusicus die met enthousiasme en kennis van zaken leiding kan geven aan de cantorij, en aan de voorbereiding van diensten met de predikant kan meewerken. Voor de diensten zelf kunnen wij een beroep doen op een groep organisten. De cantor geeft in voorkomende gevallen leiding aan deze groep. Ook in verband met bijzondere gelegenheden verwachten wij dat de cantor tevens goed toegerust is orgel te spelen.

Ons vertrouwde uitgangspunt is het Liedboek, maar voor de gezochte persoon strekt affiniteit met een breed scala aan muziekgenres, ook eigentijdse, tot aanbeveling.

De Diaconessenkerk beschikt over een uitstekend Van Vulpen-orgel (HW, BW en vrij pedaal) met 15 registers, en een goede vleugel.

Door samenvoegen van drie wijkgemeenten in Arnhem per 1 januari 2018 bestaat de mogelijkheid dat ook vanuit andere vierplekken een beroep zal worden gedaan op bijdragen door de kerkmusicus. Een nadere uitwerking hiervan volgt later dit jaar.

  • Kandidaten moeten beschikken over een bevoegdheidsverklaring voor cantoraat op niveau II of een bewijs van vergelijkbaar niveau.
  • We verwachten dat de nieuwe cantor kerkelijk meelevend is, bij voorkeur lid is van de Protestantse Kerk in Nederland en oecumenisch gezind.
  • De cantor zal deel uitmaken van de werkgroep eredienst, samen met de predikant, de ouderling eredienst en drie gemeenteleden.
  • Een proefdirectie maakt deel uit van de sollicitatieprocedureprocedure.
  • Aanstelling en salariëring geschieden volgens de bepalingen van de Generale regeling kerkmusici.

Voor meer informatie kan u per e-mail contact opnemen met de wijkpredikant, ds. Monique Maan, m.maan@live.nl en Erik Zeillemaker, organist, erik.zeillemaker@gmail.com. In verband met de vakantieperiode reageert een van hen, al naar gelang de vraag per telefoon (graag uw nummer vermelden) of mail.

Uw reactie wordt graag ingewacht voor 1 september a.s. op een van de genoemde e-mailadressen.

www.diaconessenkerk.nl

 

X