27 maart 2017

Vacature: (cantor-)organist Bosbeskapel Den Haag

logo bosbeskapel den haag

Organisatie: Protestantse Gemeente Den Haag Zuidwest
Functie: Cantor-organist of Cantor en Organist 
Sluitingsdatum: 17 april 2017


De Protestantse Gemeente Den Haag Zuidwest zoekt in de vacature 2e organist en de vacature cantor in de Bosbeskapel naar een

Cantor-organist m/v

of

Cantor en Organist m/v


Wij zoeken

  • Een goed opgeleide kerkmusicus (m/v) die een breed scala van kerkmuziek beheerst inclusief al datgene wat het Nieuwe Liedboek ons brengt
  • Een kerkmusicus die kerkelijk meelevend is en affiniteit heeft met de wijze waarop de liturgie in de Bosbeskapel vorm wordt gegeven.
  • De voorkeur gaat uit naar de vervulling van beide vacatures door één kerkmusicus

Wij bieden

  • Een betrokken gemeente, waar veel vrijwilligers actief zijn; zie ook de Bosbeskapelsite
  • Een actieve cantorij en liturgiecommissie
  • Vernieuwende en verbindende vormen van kerk zijn en een gemeente waar ontmoeten centraal staat, ook in en met de wijk

Wij vragen een kerkmusicus die:

  • Bij voorkeur in het bezit is van bevoegdheidsverklaring II
  • Ruime ervaring heeft op het gebied van gemeentezangbegeleiding en/of het leiden van een cantorij of koor
  • Kennis heeft van en is geïnteresseerd in liturgie
  • Goed kan samenwerken met de andere kerkmusici en de voorgangers

Taak
Begeleiden op het orgel van minimaal de helft van alle jaarlijkse kerkdiensten;
repeteren met de cantorij, vrijwel wekelijks, op de schoolvakanties na, vanaf eind augustus t/m Pinksteren en ca. negen keer per jaar meewerken aan de eredienst op zon- en feestdagen

Honorering
Deze is in overeenstemming met de Generale regeling op basis van de kerkmusicus-vrijwilligersregeling waarvoor wat het orgelspel betreft per dienst een vergoeding zal gelden en wat het cantoraat betreft er per uur gedeclareerd kan worden. De maximale honorering is conform de honorering binnen functieniveau II.

Orgel
De Bosbeskapel is in het bezit van een Ahrend-Brunzema orgel uit Leer (1964, Duitsland) met 14 stemmen verdeeld over twee klavieren en pedaal.

Procedure
Kandidaten kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken vergezeld van CV en motivatie aan de contactpersoon van de sollicitatiecommissie, per email aan mw. Anita Houweling amhouweling@gmail.com of per post Loenensestraat 16, 2574 RP Den Haag. Sollicitaties dienen uiterlijk 17 april binnen te zijn op één van bovengenoemde adressen. Gesprekken zullen vanaf eind april 2017 plaats vinden. Datum indiensttreding: bij voorkeur 1 september 2017.

Nadere informatie
kunt u krijgen bij de contactpersoon van de sollicitatiecommissie, mw. Anita Houweling, telefoon 06 – 1594 2336 bij voorkeur na 16.00 uur.

www.bosbeskapel.nl

 

X