VACATURE Organist Hillegondakerk Rotterdam-Hillegersberg

Orgel Hillegondaker Rotterdam | © foto Cecilia Peters

Organisatie: Protestantse wijkgemeente Hillegondakerk, Rotterdam Noordrand
Vacature: organist Hillegondakerk
Sluitingsdatum: 30 januari 2022

De Hillegondakerk in Rotterdam-Hillegersberg is het oudste kerkgebouw van Rotterdam. Het gebouw huisvest de PKN-wijkgemeente Hillegondakerk. 

Wegens het vertrek van de huidige organist zijn wij per mei 2022 op zoek naar een

Organist 

Wat houdt de functie in?

Als organist bent u samen met de predikant verantwoordelijk voor de kerkmuziek. U ondersteunt met visie de predikant bij het opstellen van de liturgie en de kerkmuzikale aspecten van de eredienst en overige gemeenteactiviteiten. Als kerkmusicus bent u vervolgens verantwoordelijk voor de uitvoering van de muziek.

De werkzaamheden omvatten:

 • Begeleiden van circa 45 ochtenddiensten (zondag 10.00 uur) en minimaal 30 middagdiensten (17.00 uur) per jaar. Dit betreft diensten van de PKN-wijkgemeente Hillegondakerk.
 • Begeleiden van circa 10 extra ochtenddiensten (zondag 11.30 uur). Dit betreft maandelijkse diensten ten behoeve van een trouwe groep bezoekers onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. 
 • Verzorgen van muziek tijdens van rouw- en trouwdiensten (wisselende frequentie, ca. 20 à 30 maal per jaar).
 • Organisatie en aansturing van de muzikale bijdrage van gemeenteleden in de diensten.
 • Geschat aantal werkuren per jaar is 300 uur.

Wat brengt u mee?

U bent vaardig in de bespeling van het orgel en de piano, gebruik makend van improvisatie en literatuurspel. Daarbij bent u flexibel voor wat betreft de muziekstijlen die aan de orde komen in het Liedboek 2013. Verder is het belangrijk dat u:

 • op enthousiasmerende en inspirerende wijze dienstbaar bent aan de gemeente in ondersteuning en muzikale vorming
 • muzikale en liturgische kennis en kunde hebt om de predikant en gemeenteleden te adviseren over muziek in en om de kerkdienst. 
 • in staat bent het orgel en de piano te beheren en te onderhouden
 • lid bent van een kerk in de protestantse traditie. Idealiter wordt u lid van onze wijkgemeente.

Wie zijn wij?

De Hillegondakerk richt zich in alle activiteiten op de verdieping van onze relatie met Jezus Christus en onze groei in gemeenschap met Hem en elkaar. 

Muziek speelt een belangrijke rol in de eredienst en de geloofsbeleving. De gemeente hecht aan kwaliteit. De gemeentezang wordt overwegend begeleid op orgel en deels op piano. De erediensten zijn klassiek in de zin dat gemeentezang en het begeleiden en inleiden daarvan het hoofdbestanddeel van de muziek in de eredienst is. Er is geen vast koor. Er zijn diverse gemeenteleden die als amateurmusicus zo nu en dan een bijdrage aan de dienst leveren.

Wij bieden 

 • Een prettige open gemeente, met hoge waardering voor goede muziek in de eredienst.
 • Een sfeervolle werkomgeving in een historisch kerkgebouw met een fraai orgel (Leeflang, 1982, reconstructie naar A. Meere, 1830).
 • Aanstelling en salariëring volgens Generale Regeling Kerkmusici Protestantse Kerk in Nederland, functieniveau I. 
 • Jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Mogelijkheden om in overleg met organisten in Rotterdam en met de concertstichting Hillegersberg (kamer)muziekuitvoeringen c.q. een concertpraktijk in te vullen.

Procedure

Belangstellenden voor de vacature worden uitgenodigd om vóór 30 januari 2022 een motivatiebrief met cv te sturen naar kerkrentmeesters@hillegondakerk.nl. Voor inlichtingen kunt u bellen met 06-51104807 of 06-38322054.

Voor geselecteerde kandidaten zal proefspelen voor onder meer een commissie van advies onderdeel uitmaken van de procedure.