19 maart 2018

VACATURE Organist Hooglandse Kerk Leiden

Organisatie: Leidse Binnenstadsgemeente
Functie: organist Hooglandse Kerk
Sluitingsdatum: 1 april 2018


De Leidse Binnenstadsgemeente (LBG) is een wijkgemeente binnen de Protestantse gemeente Leiden. Het is een geloofsgemeenschap in de binnenstad van Leiden waar, vanuit de joods-christelijke traditie, een verrassende uitleg van de Bijbel hoop, richting en ruimte geeft in tal van ontmoetingen. Inspiratie en vragen helpen verder, vastomlijnde zekerheden doen dat niet. We zijn kerk in de stad en de samenleving en verbinden ons door te dienen. We zijn hierin eigentijds en actueel en spelen in op wie hulp nodig heeft in de samenleving.

De Leidse Binnenstadsgemeente zoekt een:

Organist voor de Hooglandse Kerk

Wij verwachten van u: 

 • dat u in het bezit bent van bevoegdheidsverklaring I;
 • een adequate begeleiding van de gemeentezang en daarmee een dienstbaar zijn aan de eredienst en de liturgie;
 • een goede beheersing van het kerkelijk orgelspel en gedegen kennis van (de oorsprong van) de liturgie en het kerklied;
 • affiniteit / aantoonbare ervaring in het geïnspireerd samensmeden van Woord en muziek tot een samenhangende liturgie, zulks in samenwerking met de predikanten en, bij diensten met de Leidse Cantorij, de dirigent van de Leidse Cantorij;
 • ervaring met een gezonde mix van [kerk]literatuur en improvisatie, op orgel en vleugel;
 • ervaring danwel affiniteit met het begeleiden van een cantorij dat op een hoog niveau functioneert alsook solisten;
 • affiniteit met zowel reguliere Erediensten alsook andere type diensten zoals jeugd- en speciale diensten;
 • samenwerking met SCOL* met betrekking tot het gebruik van het Father Willis-orgel;
 • de ambitie om nieuwe initiatieven te ontwikkelen, binnen de LBG alsook op orgelgebied buiten de LBG;
 • ruimte voor gebruik van andere instrumenten in de eredienst naast de orgels;
 • dat u bij voorkeur lid bent van de PKN, in ieder geval meelevend;
 • dat u flexibel, toegankelijk en communicatief vaardig bent.

Wij bieden: 

 • een aanstelling van 6,5 uren per week;
 • rijk orgelbezit in de zevenhonderd jaar oude Hooglandse Kerk: het De Swart/Van Hagerbeer-orgel uit ca. 1565 als hoofdorgel, het 19e-eeuwse kabinetorgel, een concertvleugel en het onlangs geplaatste, uit 1892 daterende, Father Willis-orgel. Dit instrument is eigendom van de Stichting Cathedral Organ Leiden (SCOL) en staat ten dienste van de LBG en BKL diensten. Dit biedt vele mogelijkheden;
 • salariëring op basis van de generale regeling voor kerkmusici van de Protestantse Kerk Nederland.

De aanstelling is in eerste instantie voor 1 jaar, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd daarna.

Belangstellenden worden verzocht schriftelijk te reageren voor 1 april 2018, t.a.v. de voorzitter van de sollicitatiecommissie de heer S.H. van Wijlen, p/a Akkerhoornbloem 50, 2317 KS Leiden of per email sollicitatiecommissieLBG@gmail.com. Additionele informatie kan telefonisch gegeven worden na eerst per e-mail contact te zoeken. Op onze website www.leidsebinnenstadsgemeente.nl vindt u verdere details waaronder de volledige profielschets en het beleidsplan kerkmuziek.

 

X