27 mei 2017

Vacature: Organist Protestantse Gemeente Bilthoven

Logo Protestantse Gemeente Bilthoven

Organisatie: Protestantse Gemeente Bilthoven
Functie: Organist 
Sluitingsdatum: 1 juli 2017 


Bij de Protestantse Gemeente Bilthoven ontstaat een vacature voor een:

Organist m/v

functieniveau III of studerend daarvoor

De organist

  • begeleidt de helft van het aantal erediensten op de zondagochtenden en kerkelijke feestdagen. Verdeling geschiedt in overleg met de in dienst zijnde cantor-organist;
  • is in staat om, na overleg met de voorganger, voor aanvang van de dienst een nieuw lied aan te leren aan de gemeente;
  • stimuleert muzikale medewerking door andere instrumentalisten aan erediensten;
  • is lid van de Werkgroep Vieren (voorbereiden bijzondere projecten, opstellen en uitvoeren kerk muzikaal/liturgisch beleid);
  • is medeverantwoordelijk in functionele zin voor de instrumenten van de Centrumkerk. Het betreft o.a. het stemmen van het tongwerk en het geven van advies aan het College van Kerkrentmeesters betreffende onderhoud;
  • begeleidt, indien nodig samen met de cantor-organist, de cantorij, bestaande uit een gemeentekoor met ongeveer dertig leden en het kamerkoor met dertien leden. Beide koren verlenen aan ongeveer acht erediensten per jaar hun medewerking;

De Protestantse Gemeente Bilthoven komt op zon- en feestdagen samen in de Centrumkerk te Bilthoven en zingt uit het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk. De Centrumkerk beschikt over een tweeklaviers Van Vulpen-orgel uit 2002 met tien registers en half-aangehangen pedaal en een vleugel.

De generale regeling kerkmuziek van de PKN wordt toegepast.

Neem voor nadere informatie over de functie contact op met de in dienst zijnde cantor-organist Seline Loef, via cantor@pknbilthoven.nl of kerkrentmeester Klaas Kuiken, via kkuiken@planet.nl.

Sollicitaties kunnen tot 1 juli as worden gericht aan het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Bilthoven, via sollicitatie@pknbilthoven.nl.

 

pknbilthoven.nl

 

X