Het Orgel 2006/3

Text Example

advertentieIn het nieuwste nummer van HET ORGEL bespreken Cees van der Poel en Rogér van Dijk het Müller-orgel in de Kapelkerk te Alkmaar. In dit artikel gaan zij niet alleen in op de jongste restauratie door Flentrop, maar geven zij ook een beknopt overzicht van de orgelgeschiedenis van deze kerk.

De Duitse musicoloog Roland Eberlein geeft in het artikel ‘Stel je voor: het orgel speelt maar niemand komt luisteren’ zijn visie weer op de toekomst van de orgelcultuur. Op basis van statistische gegevens over het orgelconcertpubliek noemt hij een aantal mogelijkheden die z.i. er mede voor kunnen zorgen dat er over een paar decennia nog steeds mensen komen luisteren als het orgel bespeeld wordt.

HET ORGEL bevat verder een artikel van Kees Weggelaar over de (orgel)muziek van Johann Th. Lemckert die vorig jaar december afscheid nam als organist van de Laurenskerk te Rotterdam.

In de rubriek Besprekingen recenseert Cees van der Poel het boek The North German Organ Project at Göteborg University en bespreekt Jan Luth de editie die Siegbert Rampe uitgaf van Sweelincks klavierwerken. Ten slotte reageert Léon Berben op het artikel van Hans Beek (HET ORGEL 102 nr 1) over het tempo van 17de en 18de eeuwse orgelmuziek.

© 2006 www.orgelnieuws.nl