Mueller-Iversheim_1857

Mueller-Iversheim_1857

Iversheim (1856)
(foto uit besproken boek © T. Reijnaerdts)