Jan J. van den Berg – Bewerkingen over 13 bekende gezangen

Neem mijn leven; Jezus ga ons voor; Heere Jezus, wij zijn hier (Liebster Jesu); De Heer’ is mijn Herder; Zegen ons Algoede; Toch overwint eens de genade; Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister (Schmücke dich); Beveel gerust uw wegen; Zingt gij afgelegen landen; Rust mijn ziel, Uw God is koning; God enkel licht; Blijf bij mij Heer’; O hoofd, bedekt met wonden. 24 blz. gen. P102312