VACATURE Kerkmusicus Johanneskerk Amersfoort

© beeld orgelfoto.nl / ORGELNIEUWS

Organisatie: Johanneskerkgemeente Amersfoort
Vacature: kerkmusicus
Sluitingsdatum: 15 augustus 2022

De kerkenraad van de Johanneskerkgemeente te Amersfoort (samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten) is op zoek naar een

Kerkmusicus

De Johanneskerk is een gemeenschap van een verscheidenheid aan mensen uit Amersfoort en omgeving die met bezieling en in vrijheid hun zoektocht delen naar geloof, hoop en liefde waarbij ieder zijn eigen weg mag gaan.

Wij zijn op zoek naar een kerkmusicus met minimaal bevoegdheidsverklaring III, maar een hogere verklaring verdient de voorkeur. Het is ook voldoende als aantoonbaar is dat op dit niveau op ons orgel en onze vleugel kan worden gespeeld. Honorering is overeenkomstig de arbeidsvoorwaarden van de PKN. De relatie kan desgewenst plaatsvinden in de vorm van een arbeidscontract van vier uur per week of op basis van het tarief voor incidentele speelbeurten.

Wij zoeken een kerkmusicus die de gemeentezang op een muzikale en kwalitatief goede wijze kan begeleiden op orgel of vleugel en aan de kerkelijke vieringen een muzikale bijdrage kan leveren. We verwachten dat de kerkmusicus goed kan samenwerken met de predikanten, de cantorij of individuele zangers of muzikanten. Er wordt vooral gezongen uit het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk

In de Johanneskerk staat een Van Vulpen-orgel en een vleugel. Voor een indruk van ons orgel bespeeld door onze huidige organist Willem van Twillert kijk en luister hier (YouTube) 

Als coördinerend kerkmusicus stel je samen met de drie andere organisten een rooster op.

Voor informatie kun je bellen met de voorzitter van de sollicitatiecommissie Jan Nienhuis, 06-28367749 of jan.r.nienhuis@gmail.com.

Reacties graag uiterlijk 15 augustus bij secretaris@johanneskerk.nl.