VACATURE Organist Bethelkerk Barendrecht

© beeld orgelfoto.nl

Organisatie: Protestantse Gemeente Barendrecht
Functie: Organist Bethelkerk
Sluitingsdatum: – 

De wijkgemeente Bethelkerk van de Protestantse Gemeente Barendrecht zoekt een

organist (m/v) 

voor de begeleiding van circa 25 erediensten per jaar.

Wat ga je doen?

 • Je stimuleert gemeentezang van onze protestante gemeente met een breed scala aan muziek in de kerk, zowel klassiek werk als aansprekende nieuwe muziek voor jongeren, gespeeld op orgel en piano.
 • Je bent dienstbaar aan de Bethelkerk-wijkgemeente in het algemeen en bij gelegenheid aan de Dorpskerk.
 • Je begeleidt ongeveer 25 erediensten per jaar, op zondagmorgen en op kerkelijke feestdagen.
 • Je begeleidt niet-reguliere erediensten, zoals rouw- en trouwdiensten.
 • Je hebt muzikaal improvisatievermogen.
 • Je bent flexibel in het bespelen van zowel orgel als piano.
 • Je bent bereid om andere instrumenten, bespeeld door amateurmusici uit de gemeente, bij de kerkdienst te betrekken.
 • Je bent beleidsondersteunend en adviserend in de werkgroep Eredienst en maakt daar deel vanuit.
 • Je werkt samen met predikant(en) op gebied van muziek in de kerk en liturgie
 • Je levert bijdragen aan voorbereidingen van bijzondere vieringen in samenwerking met voorganger en voorbereidingscommissie in verschillende vormen van liturgie in de gemeente.
 • Je werkt samen met andere organisten actief binnen Barendrecht.
 • Je beheert en onderhoudt het orgel en de piano in de Bethelkerk.
 • Je stelt samen met de organist(en) van de Dorpskerk het organistenrooster op.

Wijkgemeente Bethelkerk

De wijkgemeente Bethelkerk kent een grote diversiteit aan mensen. Flexibiliteit en improvisatie zijn kernwaarden binnen onze gemeente. Het is een gemeente van doeners. Aan het begin van dit jaar is er een enquête gehouden waarin de diversiteit duidelijk naar voren kwam: Zo worden het kindermoment en het kinderlied op de beamer zeer gewaardeerd. Sinds een jaar wordt er in de dienst ook een lied uit andere bundels gezongen, zoals onder meer Hemelhoog, Opwekking en Sela. Ook deze liederen uit andere bundels worden zeer gewaardeerd binnen de gemeente. Bij voorkeur en indien mogelijk worden deze door orgel of piano begeleid. Als dit muzikaal niet kan wordt het lied via de beamer gespeeld.

De kerkdienst is in de Bethelkerk een wekelijkse bindende factor. Gezien het bovenstaande is de kerkdienst dan ook flexibel, improviserend. Met enige regelmaat participeren koren in de kerkdienst.

Ontwikkelingen 

De gezamenlijke cantorij van de Dorpskerk en de Bethelkerk is na het overlijden van de cantor-organist stilgevallen. In de Dorpskerk wordt een cantor-organist aangesteld. Hiermee zal de cantorij met enige regelmaat ook participeren in kerkdiensten in de Bethelkerk.

Momenteel is de predikantsplaats van de wijkgemeente Bethelkerk nog vacant, maar er is een beroep uitgebracht en aangenomen. We verwachten dat deze predikant binnenkort werkzaam zal zijn. Hierdoor kan de invulling van kerkdiensten mogelijk veranderen.  Dit kan ook een mogelijkheid zijn om gezamenlijk tot nieuwe initiatieven te komen.

Op dit moment vinden er gesprekken plaats om de wijkgemeente Dorpskerk en wijkgemeente Bethelkerk samen te voegen tot de Centrum Gemeente Barendrecht. Zowel de winter- als zomerperiode worden er al gezamenlijke diensten gehouden. De verwachting is dat dit binnen afzienbare tijd met meer regelmaat zal plaatsvinden. Er wordt momenteel overlegd over een min of meer vaste orde van dienst voor deze gezamenlijke diensten.

Orgel Bethelkerk

Het orgel in de Bethelkerk is ouder dan de kerk zelf en werd in 1912 door de Gebr. Franssen te Roermond gebouwd voor de R.K. St. Antonius Abt-kerk te Den Haag-Scheveningen. De tractuur is pneumatisch. In 1924 is het orgel door de firma Dekker te Goes overgeplaatst naar de Bethelkerk. In 1948 werd het orgel gereviseerd en werd de dispositie gewijzigd door de Rotterdamse orgelbouwers Valckx & Van Kouteren. In 2008 heeft de firma Pels & Van Leeuwen een omvangrijke schoonmaak en opknapbeurt uitgevoerd. Op ons YouTube-kanaal zijn de diensten én het orgel te beluisteren. Meer informatie over het orgel is te vinden op orgbase.nl.

Arbeidsvoorwaarden

Volgens de Generale Regeling Kerkmusici van de Protestantse Kerk in Nederland.

Reageren

Reacties op deze vacature kunt u per email sturen naar het secretariaat van de wijkgemeente, de heer Jaap Nootenboom: secretaris@bethelkerkbarendrecht.nl