VACATURE Organist Protestantse Gemeente Lux Mundi Lexmond

Van Vulpen-orgel, Lux Mundi, Lexmond | orgelfoto.nl / ORGELNIEUWS

Organisatie: Protestantse Gemeente Lux Mundi, Lexmond
Functie: organist 
Sluitingsdatum: –  

De Protestantse Gemeente Lux Mundi te Lexmond is op zoek naar

een (of enkele) organist(en)

die de gemeentezang op een muzikale en kwalitatief goede wijze kan begeleiden en aan de kerkelijke vieringen een muzikale bijdrage kan leveren. Daarnaast is voldoende improvisatievermogen gewenst om de vieringen soepel en waardig te laten verlopen. 

We verwachten dat de organist, in goede samenwerking en samenspraak met de predikant en de dirigent van het gelegenheidskoor, het koor, de cantorij en de gemeentezang kan begeleiden op het orgel en de vleugel.

De huidige organist, die binnen afzienbare tijd stopt, heeft geen formeel arbeidscontract. Hij ontvangt wel een vrijwilligersvergoeding. Het heeft vooralsnog onze voorkeur deze lijn voort te zetten.

Van de aan te stellen organist wordt verwacht dat hij/zij, alleen of gezamenlijk, de zondagse morgendiensten muzikaal begeleidt en beschikbaar is voor kerkelijke feestdagen, huwelijks- en rouwdiensten. In overleg kunnen ook enkele avonddiensten door de organist worden begeleid. We verwachten van onze organist(en) dat ze voldoen aan de eisen van functieniveau III zoals deze zijn omschreven in het Model Arbeidsovereenkomst Kerkmusicus van de Protestantse Kerk, dan wel dat ze aantoonbaar op dit niveau het orgel kunnen bespelen.

De organist wordt benoemd door de kerkenraad op advies van het college van kerkrentmeesters. De kerkenraad heeft een benoemingsadviescommissie gevraagd de procedure te begeleiden. Het is belangrijk dat de organist zich verbonden weet met de protestantse kerkelijke vieringen en in het bijzonder met de liturgische vormen die in Lux Mundi gebruikelijk zijn en gewaardeerd worden. 

In ons kerkgebouw uit 1990 staat een Van Vulpen-orgel (1993, 11/IIP) en een vleugel.

Voor nadere informatie: lux-mundi.nl. Kerkdiensten zijn te bekijken en te beluisteren op YouTube.

Voor informatie en reacties graag uw e-mail naar de voorzitter van de benoemingsadviescommissie: frankkoen23@gmail.com.

logo lux mundi lexmond