03|07 1ste Provinciale Overijsselse Orgeldag

Text Example

advertentieZaterdag 3 juli 2010 wordt de Eerste Provinciale Overijsselse Orgeldag in de Hanzestad Kampen gehouden. Op het programma staat ondermeer een lezing over het onderwerp: ‘De orgelcultuur van Overijssel in het algemeen en die van Kampen in het bijzonder’ gevolgd door een orgelvoettocht langs de orgels van de Broederkerk, Evang. Luth. Kerk, Burgwalkerk terwijl het slotconcert zal plaatsvinden in de Bovenkerk.

Medewerking wordt verleend door de organisten Ab Weegenaar, Sander van den Houten en het Bovenkerk Kamerkoor.

Deelname is gratis. Wel dient u zich tevoren op te geven bij de excursieleider: Maarten Seijbel, Wildemaetstraat 43, 8081 AH Elburg, tel. (0525) 681486.

© 2010 www.orgelnieuws.nl

© 2010 fotografie www.orgelfotografie.nl