05|04 Voorjaarsexcursie Organum Frisicum

margarethakerk boksum
Harmens/Van Dam-orgel, St. Margarethakerk te Boksum | © foto Aart van Beek

Stichting Organum Frisicum organiseert haar jaarlijkse Voorjaarsexcursie op zaterdag 5 april 2014 naar vier Friese orgels.

Text Example

advertentie 

Bezocht worden de orgels in de Johannes de Doperkerk te Hilaard (Van Dam, 1873), de Protestantse Kerk te Jellum (Bakker en Timmenga, 1894), de Sint Margaretakerk te Boksum (Jan Harmens, 1675 en Van Dam, 1798) en de Agneskerk te Goutum (Van Dam, 1865).

 

De excursie staat onder leiding van Theo Jellema en Broer de Witte. Vanaf 9.45 uur is er ontvangst met koffie in café Jonker Sikke tegenover de Protestantse Kerk in Jellum waar de excursie om 10.30 uur begint. De volgende stop is in HIllaard. In Boksum is er gelegenheid om aan een gezamenlijke lunch deel te nemen.

 

Aanmelden

Wie wil deelnemen aan de voorjaarsexcursie kan zich vóór 22 maart aanstaande aanmelden. De kosten bedragen € 14,00 per persoon voor donateurs van de stichting of € 18,00 voor niet-donateurs over te maken naar bankrekening 2377793 ten name van Stichting Organum Frisicum, Pluimzegge 6 te Veenwouden. Wie eventueel gebruik wil maken van de lunch in Boksum dient € 9,00 per persoon extra over te maken.

 

Na het weekend van 29 maart ontvangen de deelnemers een bevestiging van hun aanmelding, een deelnemerslijst en een beschrijving van de gemakkelijkste route.

 

foto: Harmens/Van Dam-orgel, Boksum | © 2014 fotografie Aart van Beek