06|04 Voorjaarsexcursie Stichting Organum Frisicum

Text Example

advertentieDe jaarlijkse Voorjaarsexcursie van Stichting Organum Frisicum wordt deze keer gehouden op zaterdag 6 april 2013. De excursie gaat naar orgels die onlangs in meer of mindere mate zijn gerestaureerd.

Bezocht worden de Sint-Martinuskerk te Bozum (Heineman/Knol, 1783/1791), de Laurentiuskerk te Raerd (Hillebrand, 1816, zie foto), de Protestantse Kerk te Sibrandabourren (Bakker & Timmenga, 1903) en de Martinikerk te Sneek (Schnitger/Van Dam, 1711/1898).

In Raerd wordt het eerste exemplaar van de Friese Orgelkrant 2013 aangeboden aan Jannewietske de Vries, lid van Gedeputeerde Staten van Fryslân en woonachtig in Raerd.

Aanmelden kan door vóór 23 maart € 14,00 per persoon (donateurs) of € 18,00 (voor niet-donateurs) over te maken naar bankrekening nummer 2377793 van Stichting Organum Frisicum, Pluimzegge 6 te Veenwouden. Wie eventueel gebruik wil maken van de lunch in het dorpshuis te Raerd maakt € 9,00 extra per persoon over onder vermelding van ‘inclusief lunch’.

Na het weekend van 30 maart ontvangen de deelnemers een bevestiging van hun aanmelding, een deelnemerslijst en een routebeschrijving.

De excursie staat onder leiding van Theo Jellema. Het orgel in de Martinikerk te Sneek wordt bespeeld door zijn vaste bespeler, Dirk S. Donker. De excursie begint om 10.30 uur met vanaf 09.45 uur de ontvangst met koffie in de Sint-Martinuskerk te Bozum.

© 2013 www.orgelnieuws.nl

© 2013 fotografie: Johan Sjoukema, Leeuwarden