08|10 Studiedag nieuw liedboek en de kerkmusicus

Text Example

advertentieOp zaterdag 8 oktober wordt er in de Bergkerk te Amersfoort een studiedag gehouden over de consequenties die de komst van het nieuwe protestantse liedboek voor de kerkmusici heeft. De studiedag, onder de titel ‘Opmaat’ wordt georganiseerd door de KVOK, VGK, Kerkzang.nl en Kerkmuziek.nu.

De verschijning van dit liedboek heeft ingrijpende gevolgen voor cantores, organisten en andere instrumentalisten die in de liturgie musiceren. Meer dan het huidige Liedboek voor de kerken zal de nieuwe liedbundel een bonte verzameling aan muziekstijlen herbergen. Naast melodiestijlen die binnen het protestantisme allang ingeburgerd zijn, zullen ook melodietypen uit de ‘lichte muziek’ en uit de wereldmuziek een plek krijgen. In tegenstelling tot het Liedboek zal de komende bundel meer liedrepertoire bevatten dat speciaal voor kinderen geschikt is.

Tijdens de morgensessie zal Pieter Endedijk, coördinator van het project Liedboek 2012, een inleiding geven op het onderwerp, waarbij één en ander praktisch geïllustreerd wordt onder leiding van Wim Ruessink. Medewerking verleent tevens het koor OAZE.

’s Middags zijn er vier workshops, die een uur duren en waarvan elke deelnemer er twee kan volgen. Het gaat om de volgende workshops:

• Workshop 1 – Zingen en spelen zonder maat (docent: Rob Holleman).

Deze workshop gaat over niet-strofische liedvormen (bijv. onberijmde psalmen) en reciterende (maatloze) liturgische gezangen.

• Workshop 2 – Zingen en spelen met lichte muziek (docent: Wim Ruessink).

Centraal in deze workshop staat het zingen en begeleiden van melodietypen uit de lichte muziek en wereldmuziek. Hieronder vallen onder andere liederen uit Taizé en Iona en zogeheten opwekkingsliederen.

• Workshop 3 – Zingen en spelen zonder orgel maar met andere instrumenten (docent: Jan Marten de Vries).

Het orgel heeft binnen de protestantse praktijk allang niet meer het alleenrecht: er worden ook andere instrumenten ingeschakeld. In deze workshop wordt ingegaan op de mogelijkheden.

• Workshop 4 – Zingen en spelen met kinderen (docenten: Annemarie de Heer, Bert van Kooten).

In deze workshop wordt ingegaan op de vraag wat de kerkmusicus voor kinderen en jongeren kan betekenen: welke liederen, welke begeleiding, et cetera.

Op het aanmeldingsformulier kan men de workshops van zijn/haar voorkeur aanvinken. Uiteraard zal geprobeerd worden met deze voorkeuren rekening te houden. De definitieve indeling van de workshops vindt plaats op 8 oktober.

Deelname aan de dag kost 20 euro per persoon (incl. koffie en lunch). Betaling kan uitsluitend geschieden via een automatische incasso, waarvoor men op het aanmeldingsformulier een machtiging moet geven.

De dag begint om 10.30 uur (ontvangst vanaf 10.00 uur). De workshops worden gehouden van 13.30-14.30 uur en van 15.00-16.00 uur. De studiedag wordt afgesloten met een vesper (16.15-16.45 uur).

De studiedag wordt georganiseerd door de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK), de Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici (VGK), Kerkzang.nl/Centrum voor de Kerkzang en Stichting Nieuwe Kerkmuziek.

Aanmelden

Uitsluitend via het daartoe bestemde formulier op de website van de KVOK: www.kvok.nl

© 2011 www.orgelnieuws.nl

© 2011 www.orgelfoto.nl