Inv 135; ORGEL 1653- I 656, door Pierre DESTRÉ en Louis BIS,orgelbouwers; en een Gentse (?) schrijnwerker en/of beeldhouwer, vermoedelijk; Boudewijn VAN DICKELE.; Uit de menigvuldige maar onvoldoende geïnterpreteerde teksten; betreffcnde het orgel kan me

Inv 135; ORGEL 1653- I 656, door Pierre DESTRÉ en Louis BIS,orgelbouwers; en een Gentse (?) schrijnwerker en/of beeldhouwer, vermoedelijk; Boudewijn VAN DICKELE.; Uit de menigvuldige maar onvoldoende geïnterpreteerde teksten; betreffcnde het orgel kan me

Sint-Baafskathedraal, Gent, Oost-Vlaanderen, Belgium. The organ. Pierre Destré, Louis Bits, carpentry: Boudewijn Van Dickele. 1653 – 1656. Inv nr 135. . Pierre Destré; Louis Bits; carpentry: Boudewijn Van Dickele. pmrmaeyaert@gmail.com. www.pmrmaeyaert.eu; www.polmayer.com. © Paul M.R. Maeyaert; pmrmaeyaert@gmail.com. Original colour transparency 4×5. . Cultural heritage; Cultural heritage|Monuments|Cathedral; Cultural heritage|Thematic|Organ; Europe|Belgium; Europe|Belgium|Oost-Vlaanderen; Europe|Belgium|Oost-Vlaanderen|Gent; Europe|Belgium|Oost-Vlaanderen|Gent|Sint-Baafskathedraal. . Inv 135; ORGEL 1653- I 656, door Pierre DESTRÉ en Louis BIS,orgelbouwers; en een Gentse (?) schrijnwerker en/of beeldhouwer, vermoedelijk; Boudewijn VAN DICKELE.; Uit de menigvuldige maar onvoldoende geïnterpreteerde teksten; betreffcnde het orgel kan men opmaken dat, nadat de orgelbouwers Destré en Bis een eerste kontrakt hadden ondertekend, dd. 8 maart; 1653, inhoudende de levering van een orgelkast, wat het protest van; de nering van de Gentse schrijnwerkers had uitgelokt, dezelfde; orgelbouwers een nieuw kontrakt aangingen dd. 2 mei I 653, zonder; levering van het houtwerk. Het instrument was afbetaald op 3 juni; 1655-; Het ontwerp van aanbesteding van het schrijnwerk dd. 2 oktober; 1653 gaf aanleiding tot een aanbod vanwege Jacques Sauvage, Jacques; Desy en Boudewijn van Dickele. Meester Boudewijn, die trouwens; vijftig gulden minder instelt dan elke andere bieder, wordt op; 3 december 1653 nog betaald voor het maken van een model en zeer; waarschijnlijk maakte hij ook de orgelkast, De toeschrijving door; M. Casteels (1942, 70) aan de nog renaissancistisch georiënteerde; Jacques Sauvage is onaanvaardbaar. Overigens is het ter vergelijking; afgebeelde koorgestoelte niet dat van J. Sauvage te Watervliet, doch; dat van Lede. Het orgel werd geplaatst in 1656.; Onderhoud en herstellingen van het nieuw orgel worden verzekerd; door Nicolaes Langlé, I 68 I, J. B. Forcheville, I 6