10|5 Orgeldag Noord-Nederland

Text Example

advertentieDe Stichting Hinszorgel Leens organiseert zaterdag 10 mei voor de eenendertigste keer de Orgeldag Noord-Nederland.

Nieuwe deelnemers aan de orgeldag zijn dit jaar het onlangs gerestaureerde orgel in de kerk van Zuidbroek en het Schnitger-orgel in de kerk van Noordbroek. In de stad Groningen zelf zijn dit jaar weinig orgels beschikbaar, laat de stichting weten. Het orgel van de Nieuwe Kerk wordt gerestaureerd en de orgels van de Pelstergasthuiskerk en de Lutherse Kerk zijn om organisatorische redenen niet beschikbaar. In Drenthe doen Noordlaren en de Grote Kerk en de Oude Kerk (voormalige Gereformeerde Kerk) voor het eerst mee. Ook zijn de orgelmakerijen Mense Ruiter in Zuidwolde en Van der Putten in Finsterwolde te bezichtigen.

Sp(e)elregels

• De speeltijd per deelnemer is een half uur.

• Van 10.00 tot 16.00 uur zijn de kerken te bezichtigen en de orgels te bespelen.

• Het bespelen van de orgels voor iedereen mogelijk. Deelnemers moeten voorzichtig met de instrumenten omgaan en de wijze van bespelen op de orgels af te stemmen.

• Wie één of meer orgels wil bespelen, moet zich telefonisch opgeven. Dat kan van maandag 21 april tot en met woensdag 23 april ‘s avonds tussen 19.00 en 21.00 uur bij de Stichting Hinszorgel Leens, 0595-571677. Aanmeldingen per e-mail worden niet in behandeling genomen.

• Door het noemen van de nummers van de orgels die u wilt bespelen, bevordert u een vlotte(re) afhandeling.

• Bespelers betalen 12 euro, ongeacht het aantal orgels dat ze willen bespelen.

Na aanmelding ontvangt iedere speler een bevestiging van de afgesproken speeltijden, de dispositie van de orgels waarvoor hij of zij zich heeft aangemeld en een gratis bewijs van toegang voor het concert van 17.00 uur in de Petruskerk te Leens door Sietze de Vries.

Tijdens dit concert wordt tevens de nieuwste dubbel-cd van het Hinszorgel gepresenteerd. Daarop is Sietze de Vries is te beluisteren. Op de eerste cd staan literatuur en improvisaties. Op de tweede cd is een door De Vries ontworpen hoorspel Pijpen zoeken met Piet Prestant te beluisteren. Dit educatief hoorspel heeft ten doel om jongeren met het orgel in contact te brengen.

Een volledig en meest recent overzicht van de meer dan honderd te bespelen orgels kunt u vanaf 1 april 2008 vinden op de website: www.hinszorgelleens.nl

© 2008 www.orgelnieuws.nl

© 2008 fotografie (Hervormde Kerk Noordwolde) www.gerardvanbetlehem.nl