15|10 Landelijke Orgeldag in Bergen op Zoom

Text Example

advertentie‘De Orgelvriend’ en de Brabantse Orgelfederatie organiseren op zaterdag 15 oktober een Landelijke Orgeldag in Bergen op Zoom. Een stad met traditie, veel historische gebouwen, en een stad met bijzondere orgels.

Alleen al de Sint-Gertrudiskerk aan de Markt beschikt over maar liefst vijf orgels; daarnaast vinden er activiteiten plaats in de Ontmoetingskerk (PKN), waar een Van Leeuwen-orgel uit 1966 en een positief van Pels & Van Leeuwen staan, en in de Sint-Catharinakapel van het woonzorgcentrum Catharina, waar zich een Vermeulen-orgel uit 1942 bevindt. Verder kan men op de Grote Markt de voormalige Maagd Maria-kerk bekijken, nu Theater De Maagd, en Museum Het Markiezenhof.

Het Ibach-orgel, in 1864 gebouwd voor de r.-k. Maagd Maria-kerk, werd na de sluiting van die kerk in 1988 integraal overgeplaatst naar de Sint Gertrudis. Het instrument was in 1914/1915 gepneumatiseerd en verkleind tot tweeklaviers orgel. De afgelopen jaren is het gereconstrueerd en gerestaureerd door Verschueren Orgelbouw en op 3 september j.l. officieel in gebruik genomen. Nu is het weer een prachtig drieklaviers instrument.

Sinds begin 2010 staat in het koor van de Gertrudis het uit 1863 daterend Rogier-orgel, destijds gebouwd voor de Lutherse Kerk in Bergen op Zoom. Na de sluiting van deze kerk werd het orgel door Elbertse Orgelmakers gerestaureerd en overgeplaatst naar de Gertrudis. Tegenover het Rogier-orgel staat een fraai Vlaams positief uit ca. 1740, afkomstig uit Mol (B) en in 1969 door L. Verschueren c.v. overgeplaatst naar de r.-k. Maagd Maria-kerk. Van daar kwam het in 1987 naar de Sint Gertrudis. Daarnaast staan in de kerk en de dagkapel nog twee kistorgels van respectievelijk Klop en Avia/Van Nes, beide eigendom van de vorige kerkmusicus Hans Smout.

Programma

Vanaf 10.00 u. staan de deuren van de Sint Gertrudis open en om 10.30 u. begint de Landelijke Orgeldag. Het ochtendprogramma biedt naast een toelichting op de kerk en haar drie historische orgels uiteraard bespelingen op deze drie instrumenten. Ook zal het gemengd koor van Hortus Musicus Religiosus een boeiend programmadeel verzorgen. De muzikale leiding is in handen van de organist Janno den Engelsman en de kerkmusicus, tevens organist, Marcel van Westen.

In de middag wordt ook de Ontmoetingskerk in het programma betrokken. De boeiende Art Deco-stijl waarin deze kerk is gebouwd, wordt belicht, de orgels worden toegelicht en bespeeld, en in de grote zaal zijn stands met bladmuziek en cd’s. Uiteraard is daar koffie en soep verkrijgbaar en kan er ook de meegebrachte lunch worden gebruikt. Om 14.30 u. is in deze kerk het Orgeluur van en door orgelvrienden. Om 16.00 uur verzorgen vier orgelstudenten van het Fontys Conservatorium te Tilburg een concert in de Sint-Gertrudis. Om 19.30 uur geeft titularis Janno den Engelsman het slotconcert van de Landelijke Orgeldag op het Ibach-orgel. Het complete programma met orgelbeschrijvingen kunt u hier (pdf 1,5 MB) downloaden.

Deelname en opgave

Zoals gebruikelijk bij orgelexcursies in Brabant presenteert de Brabantse Orgelfederatie een cd met opnamen van de orgels van de Sint Gertrudis en de Ontmoetingskerk. Deelnemers aan de orgeldag krijgen deze bij het programmaboekje uitgereikt.

De kosten voor deze Landelijke Orgeldag inclusief alle concerten, het programmaboekje en de cd, bedragen € 20,- per persoon. Voor tweede of meerdere gezinsleden geldt een entree van € 15,- per persoon, waarbij dan geen cd is inbegrepen. Tweede gezinsleden kunnen bij het voldoen van de normale deelnemersprijs echter ook kiezen voor een eerdere uitgave van een enkel-cd van de Brabantse Orgelfederatie.

In de Sint Gertrudis zijn alle verenigingsuitgaven, zoals het nieuwe Loret-boek en de cd’s, van de Brabantse Orgelfederatie verkrijgbaar, alsmede de uitgaven van de Stichting Vrienden van het Ibach-orgel.

U kunt zich voor deze Landelijke Orgeldag opgeven, onder vermelding van aantal personen, via excursie@brabantorgel.nl, of per post aan Piet Groenendijk, Zuiderkruislaan 32, 5694 LV Son en Breugel.

Meer informatie:

• www.orgelvriend.nl

download hier het dagprogramma (pdf 1,5 MB)

advertorial

© 2011 www.orgelnieuws.nl

© 2011 fotografie: Wim van der Ros