16 september | Start van twee cursussen

Text Example

advertentie16 september 2006 – Start van twee cursussen voor orgel- en kerkmuziekgeïnteresseerden.

De cursussen Kerkmuziek en Orgelmeesters bestaan elk uit 12 lessen, waarin voor de eerstgenoemde cursus alle facetten betrekking hebbend op kerkmuziek aan de orde komen, en in de tweede de orgelcomponisten bij uitstek behandeld zullen worden.

Docenten zijn onder meer Peter van Dijk, Theo Jellema, Jan Jongepier, Hans Kriek, Dr. J. Luth, Ds. Hans Mudde, Dr. A. Noordergraaf, Maarten Seijbel, Piet van der Steen en Stef Tuinstra.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de cursusleider: Maarten Seijbel, Wildemaetstraat 43, 8081 AH Elburg, [t] 0525-681486, [e] m.seijbel@hetnet.nl

[ingezonden mededeling]

© 2006 www.orgelnieuws.nl