16|05 Liedboekdag 2009 Nicolaïkerk Utrecht

Text Example

advertentieDe jaarlijkse Liedboekdag vindt plaats op zaterdag 16 mei in de Nicolaikerk in Utrecht. Het thema is Stem en tegenstem, gekozen uit de berijmde versie Psalm 81. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de interkerkelijke stichting voor het Kerklied beleggen het evenement.

Peter Ouwerkerk en Ko Zwanenburg bespelen het orgel. Het Vocaal Theologen Ensemble zingt onder leiding van Hanna Rijken. Ook het koperensemble van muziekvereniging Eendracht uit Winterswijk en een Cubaanse muziekgroep werken mee. Els Dijkerman, Reinoud G. Egberts, Pieter Endedijk en Wim Ruessink hebben beurtelings de leiding.

Elk jaar komen tussen de driehonderd en vijfhonderd bezoekers naar de Liedboekdag. Bezoekers kunnen ideeën opdoen voor hun eigen liturgische praktijk of gewoon lekker meezingen. Er worden nieuwe of onbekende liederen gezongen, en bekende liederen in nieuwe of bestaande toonzettingen.

De Liedboekdag begint om 10.30 uur. Toegang voor kinderen tot 12 is vrij, jongeren betalen 5 euro, volwassenen 14 euro per persoon. Aanmelden door overmaken van het juiste bedrag op giro 374 21 20 van Bureau Kerkmuziek van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht. Na betaling wordt het programma met de muziek toegestuurd.

Meer informatie

www.pkn.nl/kerkmuziek

© 2009 www.orgelnieuws.nl

© 2009 fotografie www.orgelfotografie.nl