2015 herdenkingsjaar orgelmaker Michaël Maarschalkerweerd

In 2015  is het 100 jaar geleden dat de Utrechtse orgelmaker Michaël Maarschalkerweerd overleed. Het comité ‘Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015’ wil hier aandacht aan besteden met een symposium, een tentoonstelling en een concerttour.

Text Example

advertentie 

Waarschijnlijk heeft geen orgelmaker een grotere betekenis voor Nederlandse orgelbouw van rond 1900 gehad dan Michaël Maarschalkerweerd. Met zijn kwalitatief hoogwaardige werk, wist hij in het verzuilde Nederland boven de partijen te staan. Onder de naam Maarschalkerweerd & Zoon bouwde hij voor talloze rooms-katholieke opdrachtgevers, tientallen protestante klanten, verschillende concertzalen en enkele particulieren. Tevens werd hem de restauratie van meerdere historische orgels gegund, waaronder het Müller-orgel in de Grote of St. Bavokerk te Haarlem.

 

Wortels

Maarschalkerweerd was lid van invloedrijke kunstkringen, docent aan de Utrechtse kerkmuziekschool, redactielid van Het Orgel en publicist, en had een uitstekend netwerk in het kerkelijk leven en de muziekwereld. Daarnaast volgde hij de internationale orgelbouw nauwgezet en bezocht hij meermaals toonaangevende orgelbouwers en toeleveranciers in het buitenland. Zo bouwde hij het klassieke Nederlandse orgelconcept uit tot een modern Nederlands orgel met invloeden uit de Duitse en Franse orgelbouw. Vele deels vandaag nog bestaande orgelmakers hebben hun wortels direct of indirect in zijn orgelmakerij.

 

Organisatiecomité

Ter gelegenheid van het honderdste sterfjaar van Michaël Maarschalkerweerd is het organisatiecomité ‘Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015′ opgericht. Het comité, bestaande uit onder meer Philip van den Berg, Paul Houdijk en Hans van Rossum, zal met diverse activiteiten uitvoerig aandacht besteden aan de herdenking. De aftrap hiervan zal op de geboortedag van Maarschalkerweerd, vrijdag 27 februari, in Utrecht plaatsvinden.

 

Symposium, tentoonstelling en concerttour

Tegen de zomer zal er in het Catharijneconvent een groot symposium plaatsvinden over de orgelconcepten van Michaël Maarschalkerweerd. Gedurende het seizoen Kerken Kijken Utrecht zal er een tentoonstelling over z’n leven en werk worden gehouden in de Nicolaïkerk. Daarna zal de tentoonstelling naar het Orgelmuseum in Elburg verhuizen. Via een concerttour worden kerken en concertlocaties aangemoedigd en ondersteund om aandacht te besteden aan de klankwereld van de orgelmakers zoon en vader Maarschalkerweerd.

 

Medewerkers gevraagd

Voor de uitvoering van genoemde plannen zoekt het organisatiecomité nog mensen die part-time belangeloos willen helpen met het opzetten van het symposium, de tentoonstelling en de concerttour. Voor het comité zelf zijn er nog vacatures voor een secretaris, een penningmeester en een communicatiespecialist. Voor inhoudelijke bijdragen zoek het comité nog naar naar organisten, deskundigen en studenten orgelkunde, muziek, musicologie en geschiedenis.

 

Meer informatie

www.maarschalkerweerd.info
www.facebook.com/orgelmakerij.maarschalkerweerdenzoon