2016: Wij maken zelf de toekomst [Frans van der Grijn]

Text Example

advertentieDe dagen worden korter en de koude nachten zorgen voor ochtendmist. De nevel maakt het vooruitzicht spookachtig. Anderen ontwaren door het waas contouren van een glansrijke toekomst. Orgelnieuws kent het verschijnsel en vraagt zich af: hoe zou de orgelwereld er in 2016 uitzien? Vandaag de bijdrage van Frans van der Grijn, orgelliefhebber en ambassadeur van het harmonium.Einde van een jaar en ieder staat op eigen manier stil bij wat geweest is, wat nog zijn zal. Herinneringen, hoop en verwachting in één gedachte. Hier beperkt tot “orgelwereld”. Wij maken daar niet slechts deel van uit, wij zijn, wij vormen deze wereld. Ieder op een eigen plek, als deel van een geheel. Elk onmisbaar: orgels bouwen, orgelspelen, publiek raken, publiek zijn, kennis van muziek, gastvrijheid, grensbewaker.

Saamhorigheid en tegenstellingen. Harmonie en dissonanten. Een repeterende cyclus: ‘opgaan, blinken en verzinken’. Soms een toegift die álles, héél even maar, hemelhoog ontregelt.

Sommigen met een zelfgekozen functie. Met grenzeloos geduld ons collectieve tuintje schoffelen en harken. Het maaiveld zal kóste wat kóst egaal van hoogte zijn. De sikkel maait messcherp op maat.

Over tien jaar is de wereld van het orgel nog dezelfde. Orgels klinken, de sikkels blinken, nog altijd. De oudste muziek voor orgel wordt perféct uitgevoerd, we hebben elkaar hartgrondig opgevoed. Koraalkunst bloeit als nooit tevoren, de ongemeten leegte in een maatschappij waar ieder er helemaal alléén voor staat, wordt gevuld. Zonder profane muziek geen sacrale. En omgekeerd ook.

Géén ander instrument waar twee werelden zo onlosmakelijk met elkaar verweven zijn als in het orgel. Wellicht het enige dat al eeuwen sterk op twee benen staat. Geen kunstuiting die zo sterk in haar schoenen staat als de wereld van het orgel. Twee benen. Eén been in het graf? Geen zorg, want het gezónde been staat op vaste grond!

Minder zwaaiende sikkels, méér nodigende gastvrijheid, en lééf de gedachte: “Kom, ga met ons, en doe als wij.” Wij maken zelf de toekomst.

[FRANS VAN DER GRIJN]

© 2006 www.orgelnieuws.nl