22|03 Lezingen over Bach en Rozenkruizers

Text Example

advertentieDe Helmondse organist en Bachkenner Kees van Houten geeft samen met Frans Spakman twee lezingen over invloed van de Rozenkruizers op de muziek van Johann Sebastian Bach.

Bach wordt wel in verband gebracht met de spirituele impuls aan het begin van de 17e eeuw die uit de zogenoemde Rozenkruisers Manifesten spreekt. Bach heeft met zijn muziek een nieuw ‘universum’ geschapen, een moderne kosmos. Niet alleen heeft hij de mogelijkheden van de gelijkzwevende stemming zo benut dat een nieuwe klankervaring ontstond, zijn muziek lijkt ook te swingen, zoals nooit tevoren in klassieke muziek.

Eveneens nieuw voor de moderne geschiedenis is sinds de 17e eeuw de naar buiten tredende wereld van de Rozenkruisers, die met hun Manifesten refereren aan het universum en het universele, zoals dat eerder in de zogenoemde hermetische geschriften naar voren werd gebracht. Daarin is maat en getal en het ritme van de ‘Al-verwerkelijking’ zeer bepalend. Er zijn opvallende parallellen te ontdekken tussen genoemde Rozenkruisers Manifesten en de muziek van Bach. Maar bestaan er echt dwarsverbanden en welke zijn dat dan?

Kees van Houten is medeauteur van het boek Bach en het Getal. Hij legt in zijn voordracht de verbinding tussen Bach en de Rozenkruisers via onder meer de twee- en driestemmige Inventionen van Bach. Hij toont aan dat de grafspreuk van Christian Rosencreutz, voorkomend in het eerste officiële manifest van de Rozenkruisers, de Fama Fraternitatis, getalsmatig in de maatstructuur van de Inventionen is terug te vinden.

Frans Spakman is als planoloog werkzaam bij de provincie Groningen. Hij volgde enkele jaren filosofie op de Universiteit van Groningen en is voorts muzikant (piano) en lid van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, het Lectorium Rosicrucianum.

22 februari, aanvang 13.45 uur; Theaterzaal Muziekschool; Markt 3 – 3701 JZ Zeist

22 maart, aanvang 13.45 uur; Utrechts Centrum voor de Kunsten; Domplein 4 – 3512 JC Utrecht

Kosten: € 20, inclusief koffie/thee (in de pauze) en programmaboekje met samenvattingen van de voordrachten. Betaling: contant aan de zaal. Inschrijving: info@rozenkruis.nl, of telefoon (023) 518 61 85 met vermelding van plaatsnaam. Reserveren is gewenst in verband met het aantal beschikbare plaatsen.

Dagindeling

13.45 Opening

13.50 Eerste gedeelte voordracht Kees van Houten: ‘Bach, het getal en het Rozenkruis‘

14.35 Muzikaal intermezzo

14.45 Tweede gedeelte voordracht Kees van Houten

15.35 Pauze – gratis koffie en thee

16.00 Voordracht Frans Spakman: ‘Bachs muziek als weerklank van roos en kruis’

17.00 Muzikaal intermezzo

17.10 Sluiting

Meer info

www.rozenkruis.nl

© 2009 www.orgelnieuws.nl