25 JUNI Orgelnieuws.nl-excursie

Op zaterdag 25 juni a.s. organiseert orgelnieuws.nl een excursie naar vier Vlaamse orgels. Gastheer deze dag is Luc Ponet.

Het programma zal er globaal als volgt uitzien:

Text Example

advertentie10.00 uur – Hoogstraten

Ontvangst in de Begijnhofkerk met een in 2001 gerestaureerd orgel van J.J. Delhaye (1833) (11/I/aP).
Aansluitend naar de nabijgelegen St.-Katharinakerk waar een onlangs ingebruikgenomen transeptorgel (15/II/P) staat, in vroeg 18e eeuwse, Noord-Duitse stijl gebouwd door Manufacture d’orgues Thomas.

  • http://www.monument.vlaanderen.be/orgel/nl/muziek/cd_hoogstraten.htm
  • http://www.orgelkunst.be/orgelbouwactualia/orgelbactHoogstraten.html

12.30 uur – Lunch in Tongerlo

13.30 uur – Tongerlo – Abdij

In deze abdij werd in 1933 een vierklaviers, 57 stemmen tellend orgel gebouwd door Klais uit Bonn. Het orgel vertoont de invloeden van de “Orgelbewegung” en neemt een belangrijke plaats in in de orgelhistorie van Vlaanderen.

  • http://www.pels.be/Renovaties/Tongerlo/tongerlo.html

15.00 uur – Averbode – Abdij

Naast het grote Loret-orgel dat al jaren het zwijgen is opgelegd, bouwde Verschueren uit Heythuysen in 2002 een orgel van 25 stemmen gebaseerd op een 18e-eeuwse Rijnlandse stijl. Met dit instrument zullen we de excursie afsluiten (circa 16.30 uur)

  • http://www.verschuerenorgelbouw.nl/opus1077.html

 

De excursie is op basis van eigen vervoer. De deelnemers ontvangen ruim voor de excursiedag het definitieve programma en een routebeschrijving. Bij de ontvangst in Hoogstraten krijgt u gedetailleerde informatie over de orgels uitgereikt. De lunch is voor eigen rekening. Wel heeft orgelnieuws.nl in de omgeving van Tongerlo een etablissement geselecteerd waar tegen een schappelijke prijs geluncht kan worden.

Aan de excursie is een maximum van 25 deelnemers gebonden. Dat geeft tevens de gelegenheid om aansluitend op de demonstraties zèlf te spelen. Als u dat wilt doen, geef dan bij aanmelding aan op welk orgel en wat u wilt spelen.

 

Opgave
Door overmaking van € 12,50 vooraf te voldoen via bankrekening 1093.71.488 ten name van de Stichting Calcant te Scherpenzeel onder vermelding van excursie 2005 EN TEVENS een mail naar info@orgelnieuws.nl met opgave van naam, adres en eventueel of, waar en wat u wilt spelen.

 

Heeft u vragen?

Bel 06 54 74 85 84