25|06 Orgelacademie Noordbroek

Text Example

advertentieDit jaar is het 350 jaar geleden dat Georg Böhm (1661-1733) werd geboren, een van de belangrijke organisten uit de Noord-Duitse orgelschool. Daarom wordt op zaterdag 25 juni in de kerk van Noordbroek rond zijn orgelwerken een studiedag georganiseerd door de ‘Orgelacademie Noordbroek’ (SIOG). De dag staat onder leiding van Léon Berben (Keulen) en Peter Westerbrink (Groningen).

In de ochtend wordt in twee lezingen ingegaan op meer algemene aspecten van Böhm (leven, werk, Lüneburg), terwijl in de middag tijdens een masterclass op uitvoeringstechnische aspecten zal worden ingegaan. Daarbij wordt met name ingegaan op versieringskunst en Franse stijl. Aan het eind van de middag wordt kennis gemaakt met de belangrijkste vrije en koraalgebonden orgelwerken van Georg Böhm. ‘s Avonds geven Léon Berben en Peter Westerbrink een concert met werken van Böhm en tijdgenoten ‘Georg Böhm in perspektief’.

25 juni 2011

Kerk Noordbroek

Leiding: Léon Berben en Peter Westerbrink

Deelname is mogelijk voor iedereen met interesse in de Noord-Duitse orgelcultuur. U kunt zich opgeven als luisteraar dan wel als speler. In het laatste geval wordt gevraagd een werk van Böhm voor te bereiden.

Opgave voor deze studiedag is verplicht! Het aantal actieve deelnemers is gelimiteerd tot tien personen. De kosten voor de hele dag bedragen € 30 voor actieve deelnemers en € 20 voor toehoorders. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Programma

10.00 uur – ontvangst en inschrijving

10.30 uur – opening met enkele orgelwerken van Böhm

10.45 uur – lezing

11.30 uur – lezing

12.15 uur – pauze

13.30 uur – workshop

15.00 uur – pauze

15.15 uur – workshop

20.00 uur – concert

Voor verdere informatie over kosten en opgave

www.schnitgerorgel.nl of telefonisch: (0598) 45 02 02

Websites

www.leonberben.org

www.schnitgerorgel.nl

© 2011 www.orgelnieuws.nl

© 2011 fotografie www.betlehem.nl