25|10 Orgelexcursie Midden-Brabant

Text Example

advertentieOp zaterdag 25 oktober a.s. wordt in samenwerking tussen de Brabantse Orgelfederatie en het maandblad de Orgelvriend een orgelexcursie belegd naar Midden-Brabant. Een viertal boeiende orgels, waarvan de kerken relatief dicht bij elkaar liggen, wordt dan bezocht. Het zijn de orgels van de Hervormde kerken te Sprang (foto), ’s-Grevelduin-Capelle, ’s-Gravenmoer en Waspik.

Vanaf 10.00 uur zijn de deelnemers aan de excursie welkom in de Hervormde kerk te Sprang. Hier bevindt zich een orgel van Thomas Houben uit 1728, oorspronkelijk gebouwd voor de Waalse kerk in Dordrecht. In 1869 werd het in de huidige kerk geplaatst. Volgend voorjaar gaat dit orgel uit de kerk en wordt dan gerestaureerd door Flentrop Orgelbouw.

Daarna wordt de Hervormde kerk van ’s-Grevelduin-Capelle bezocht. Het Van Hirtum-orgel, aanvankelijk in 1820 als eenklaviers orgel gebouwd, kreeg drie jaar later zijn onderpositief. Bij de restauratie in 1984 werd een uitgebreid vrij pedaal toegevoegd. Het orgel in de Hervormde kerk van ’s-Gravenmoer, aanbesteed in 1818 bij Verbeke en Schmidt en voltooid in samenwerking met Van Oeckelen, heeft het unieke register “Nachtegaal”.

De excursie wordt afgesloten in de Hervormde kerk te Waspik. Hier bevindt zich een orgel in 1767 gebouwd door De Crane. Een rijk versierd instrument met zijn opvallende fragiele kistpedaal. Ad van Sleuwen geeft hier om 16.15 uur het slotconcert. De orgels worden toegelicht door Rinus Koole, organist te Sprang en medewerker Flentrop Orgelbouw, in samenwerking met de betreffende organisten.

Mocht onverhoopt door een uitvaartdienst het programma van de dag moeten worden gewijzigd, dan zal dat aangekondigd worden op de website www.brabantorgel.nl. Op deze site treft u ook meer gegevens over de orgels, het programma en de cd.

Waar mogelijk krijgen de deelnemers aan de excursie de gelegenheid zelf het orgel te spelen.

Na afloop van de excursie krijgen de deelnemers een recent opgenomen cd uitgereikt, waarop de vier orgels te beluisteren zijn met orgelspel van de vier organisten Bert Augustus, Piet Groenendijk, Jan Willems en Ad van Sleuwen, die ook op de betreffende orgels het afsluitende orgelspel verzorgen.

Indien u de excursie wilt meemaken, wordt u verzocht zich onder vermelding van aantal deelnemers per mail aan te melden aan excursie@brabantorgel.nl, of per briefkaart aan Piet J. Groendijk, Zuiderkruislaan 32, 5694 LV Breugel. De excursiebijdrage van € 12,50 per persoon is bij aanvang van de excursie te voldoen. U ontvangt dan een uitgewerkt programma. In ’s-Grevelduin-Capelle is gelegenheid de meegebrachte boterham te nuttigen. Tevens is daar Landgoed Gerianne aanwezig met een uitgebreide stand met cd’s.

© 2008 www.orgelnieuws.nl

© 2008 fotografie Wim van der Ros