50 jaar Orgelvriend gevierd in Amersfoort

Text Example

advertentieDe Orgelvriend bestaat 50 jaar. Zaterdag 4 oktober werd dat gevierd met een jubileum-orgeldag in de Amersfoortse Joriskerk.

In het ochtendprogramma, met als thema ‘Kom! Nu met orgel!’ was naast veel orgelmuziek, ook in combinatie met andere instrumenten, ruimte voor toespraken. Gert Oost, voorzitter van het bestuur van Stichting ‘De Orgelvriend’, verzorgde op geheel eigen wijze het openingswoord, waarin hij een verband wist te leggen tussen de redactie en dierendag. Oost sloot zijn openingswoord door de redactieleden op humoristische wijze te bezingen op een rhapsodie van melodieën variërend van gezangen tot een anglicaanse psalmchant. Uiteraard werd zijn solozang voorzien van orgelbegeleiding.

Ook twee van de langstzittende redactieleden ontkwamen niet aan een dankwoord. Wim van der Ros en Hans Raaphorst werden door hoofdredacteur Gerco Schaap toegesproken. Redactielid Jan W. van Spronsen, die dit jaar tevens zijn tachtigste verjaardag vierde, kreeg na toegesproken te zijn door Pieter Baak, uit handen van Klaas Schippers het Diplôme de Médaille d’ Or (gouden medaille) van de Société Académique d’éducation et d’encouragement “Arts, Sciences, Lettres” te Parijs. Van Spronsen ontving de onderscheiding voor zijn verdiensten voor de Franse cultuur. Als concertorganisator in Den Haag haalde hij vele Franse organisten naar Nederland.

Tussen het ochtend- en middagprogramma was er gelegenheid de orgels van een drietal kerken in de Amersfoortse binnenstad en de beiaard en de luidklokken van de ‘Lange Jan’ te beluisteren. Het middagprogramma, in het teken van “Kom! Nu met sangh”, bevatte orgelmuziek met samenzang, historische gemeentezangbegeleiding, een kamerkoor en solozang. De dag werd besloten met een concert door Herman van Vliet.

© 2008 www.orgelnieuws.nl

© 2008 www.orgelfotografie.nl