8 september | Orgeldag Fryslân

Text Example

advertentieOp deze dag kunnen amateur-organisten een groot aantal kerkorgels in Friesland bespelen. In 2006 deden zo’n 90 kerken mee. Op www.organumfrisicum.nl vindt u een overzicht van de in 2007 deelnemende kerken. Een aantal van de genoemde kerken zal tevens te bezichtigen zijn in het kader van de Nationale Open Monumentendag. Omdat de landelijke opening van deze dag dit jaar in Leeuwarden plaats vindt zijn de orgels van de Jacobijner- en Waalse kerk in deze stad niet te bespelen.

Deelname is uitsluitend mogelijk door vóór zaterdag 2 juni € 15 over te maken naar Postbanknummer 2377793 van de Stichting Organum Frisicum, Pluimzegge 6 te Veenwouden.

Graag ook telefoonnummer en indien van toepassing uw emailadres vermelden.

Vervolgens kunnen donateurs op maandag 11 juni en niet-donateurs op dinsdag 12 en woensdag 13 juni tussen 19.30 en 21.00 uur telefonisch contact op te nemen met onze secretaris, de heer A. Fahner (telefoon 058 – 2127874) om de speeltijden en de kerkorgels van uw voorkeur af te spreken en in te roosteren. Dan zijn ook alle deelnemende kerken definitief bekend. De Stichting Organum Frisicum zorgt dus voor een rooster, dat tevens aan de deelnemende kerken wordt toegezonden, zodat die weten welke organisten op welke tijdstippen op het orgel komen spelen. Dit rooster komt ook op de website van de stichting: www.organumfrisicum.nl

Bij het opstellen van een definitief rooster houdt de Stichting Organum Frisicum zich het recht voor in voorkomende gevallen van de opgegeven voorkeur(en) af te wijken.

[ingezonden mededeling]

© 2007 www.orgelnieuws.nl