Actie voor restauratie chamades 50-jarig Doelen-orgel Rotterdam

De chamadetrompetten van het Doelen-orgel. © 2017 Gérard van Betlehem

In 2018 is het vijftig jaar gelden dat het Flentrop-orgel in de Doelen in Rotterdam in gebruik werd genomen. Dat jubileum wordt aangegrepen om een actie op touw te zetten voor financiering van de noodzakelijke restauratie van de imposante batterij chamadetrompetten van het Doelen-orgel.

Text Example

advertentieHet orgel in de Grote Zaal van de Doelen werd op 28 maart 1968 in gebruik genomen met een bespeling door Arie J. Keijzer. Flentrop bouwde het orgel met 70 stemmen verdeeld over vier klavieren en pedaal onder advies van dr. M.A. Vente. Opvallend zijn de meer horizontaal gedachte werkopstelling en de indrukwekkende batterij horizontale chamaderegisters, waarvoor de ontwerpers zich lieten inspireren door het orgel in de kathedraal van Toledo.

‘Zeer urgent en kostbaar’
Die ‘Spaanse trompetten’, drie trompetten 16′, 8′ en 4′ op zowel het Linkerwerk als op het Pedaal, hebben nu dringend onderhoud en herstel nodig. ‘De bekers van de trompetten verzakken en de tongen zijn te dun. Daardoor wordt de klank van de pijpen leger en schraler’, zo is op de website van het Doelen-orgel te lezen. Restauratie is ‘zeer urgent en kostbaar’, maar niet door De Doelen op te hoesten uit het reguliere onderhoudsbudget.

Adoptie
Het 50-jarig jubileum wordt nu aangegrepen om externe financiering te vinden voor het restauratieproject. Daarvoor is een plan opgezet om een of meer van de 258 chamadepijpen te laten ‘adopteren’. Voor 50, 150 of 250 euro per pijp is het mogelijk zich over de chamades te ontfermen. Adopteerders worden bijgeschreven in het adoptieregister en ontvangen een certificaat. Grotere bijdragen geven privileges als een bezoek aan de Grote Zaal tijdens de werkzaamheden, een jaar lang ‘Vriend van het Doelenorgel’ en een excursie naar de orgelmaker.

Restauratie
De restauratie van het chamadewerk moet plaats gaan vinden na het jubileumseizoen in de zomer van 2018. De firma Flentrop zal het pijpwerk demonteren en overbrengen naar haar werkplaats. Onder meer zullen de bekers worden hersteld en de kelen schoongemaakt. Bij terugplaatsing zal de intonatie worden nagezien.

Het Doelen-orgel werd in 2008-2010 voor het laatst gerenoveerd door Flentrop. Daarbij werd de dispositie op enkele punten gewijzigd en werd de intonatie herzien. Ook kreeg het orgel een nieuw setzersysteem. Sinds begin 2016 heeft De Doelen, en daarmee het orgel, de status rijksmonument. Vaste bespeler is de stadsorganist van Rotterdam, Geert Bierling.

 

Meer informatie