Afscheid Jan Jongepier

In een volle Jacobijnerkerk te Leeuwarden nam Jan Jongepier zondag 29 januari jongstleden afscheid als organist van deze kerk.

De dienst werd geleid door de predikanten Herman Oudhof en Hans Kronenburg. Medewerking werd verleend door de Jacobijnercantorij onder leiding van Hans Algra.

Jan Jongepier wordt opgevolgd door Theo Jellema.

Bij de foto: Jan Jongepier overhandigt Theo Jellema de sleutel van het Müllerorgel. [© foto Ad Fahner]

© 2006 orgelnieuws.nl