Afscheid Jongepier, intro Jellema

Jan Jongepier neemt zondag 29 januari afscheid als organist van de Grote- of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Op Jongepiers verzoek vindt het afscheid tijdens de ochtenddienst plaats. In deze dienst van Schrift en Tafel speelt muziek een grote rol.

Text Example

advertentieDe Jacobijnercantorij en een klein orkest onder leiding van Hans Algra verlenen hun medewerking. Verder werken mee de sopranen Tetske van der Kooi en Tine Stolte, de alt/mezzo Femke de Boer en de bas Peter Hogenhuis. Voorgangers zijn de predikanten Herman Oudhof en dr. Hans Kronenburg. Met beide heeft Jan Jongepier lange tijd samengewerkt.

Als Gloria zal worden uitgevoerd het Nürnberger grosses Gloria van Hugo Distler. Na de preek klinkt Cantate 72 (Alles nur nach Gottes Willen) van J.S. Bach en tijdens de Communie zal het Te Deum van Mozart ten gehore worden gebracht.

Twee weken later, op zondagmiddag 12 februari, presenteert Theo Jellema zich als nieuwe organist van het Müllerorgel Grote-of Jacobijnerkerk. Jellema is per 1 februari de opvolger van Jan Jongepier. Hij speelt werken van Nicolas de Grigny, Francesco Correa de Arauxo, Anthoni van Noordt, Johann Sebastian Bach, Edward Bairstow en Jéhan Alain.

Het concert begint om 15 uur en de toegang is vrij.

© 2006 orgelnieuws.nl