Afscheid Maarten Seijbel als organist Grote Kerk Elburg

Na een periode van 43 jaar heeft Maarten Seijbel per 1 oktober 2004 zijn functie als hoofdorganist van de Grote- of St. Nicolaaskerk te Elburg neergelegd. Hij blijft voor onbepaalde tijd als adviseur en organist verbonden aan de Hervormde Gemeente van Elburg. Als opvolger van Seijbel is Herman Witter aangesteld.

Text Example

advertentieHet college van kerkrentmeesters biedt Maarten Seijbel op zaterdag 29 januari een concert aan, dat om 14.30 uur begint. Aan dit concert wordt meegewerkt door de organisten Jan Jongepier, Jacques van den Dool en Herman Witter.

Met zijn Noord Veluws Kamerkoor levert Maarten Seijbel zelf ook een bijdrage aan het concert. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is voor het Nationaal Orgelmuseum in Elburg.

Aansluitend is er gelegenheid om nog een persoonlijk woord te wisselen met Seijbel in het Hervormd Kerkelijk Centrum, direct naast de kerk.