Arend Jan Gierveld (73) overleden

Op 11 januari is Arend Jan Gierveld op 73-jarige leeftijd overleden. Gierveld was onder orgelliefhebbers vooral bekend van zijn dissertatie Het Nederlandse huisorgel in de 17de en 18de eeuw.

Arend Jan Gierveld (1932) studeerde geschiedenis en promoveerde in 1977 cum laude op Het Nederlandse huisorgel…. Op het terrein van orgelhistorie was hij onder meer actief als (her)uitgever van het handschrift Orgelbeschrijvingen van G.H. Broekhuysen Senior., Oorspronk en Voortgang der Orgelen van Gerhardus Havingha en de Dispositiën der merkwaardigste kerk-orgelen van Joachim Hess. Daarnaast was hij bestuurslid van de Stichting Utrechts Orgelarchief Maarten Albert Vente en de (Koninklijke) Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM). Van het tijdschrift van de KVNM was hij van 1989 tot 1999 eindredacteur.

Text Example

advertentieAls orgeladviseur maakte dr. Gierveld lange tijd deel uit van de de Orgelbouw Advies Commissie van de Gereformeerde Organistenvereniging (GOV). Nog tot eind 2005 was dr. Gierveld vice-voorzitter van de Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerk in Nederland.

Giervelds interesse was breder dan de orgelwereld. Na 1993 kreeg hij ook bekendheid als auteur van verschillende publicaties over de Nederlandse tegel uit de zestiende en zeventiende eeuw.

Maandag 16 januari is Arend Jan Gierveld in zijn woonplaats Vleuten begraven, voorafgegaan door een rouwdienst die werd gehouden in de Torenpleinkerk aldaar.

© 2006 orgelnieuws.nl