Bernhardt Edskes, Schnitger & Bach in Dordrecht 3 [SCHERP]

Met stijgende verbazing heb ik kennis genomen van het interview met orgel-bouwer Edskes. Ongeloof om de zelfingenomenheid waarmee deze zo ongeveer alle orgelbouwers van de laatste 250 jaar afschrijft.

Blijkbaar is er na de barok geen zinnige kunstuiting meer gedaan door orgelbouwers en componisten. Misschien is er ook nog zo iets als smaak die je een ander nu eenmaal niet kan opdringen!

Text Example

advertentieLet wel, als Bach had kunnen beschikken over de huidige stand der techniek in orgelland, had hij deze zeker benut. Ik mag hopen dat ook de orgelbouwer Edskes zijn hout bewerkt met machines en het orgel niet meer met paard en wagen naar Dordrecht heeft getransporteerd.

A. W. Kluit, Dordrecht

Klik hier om een reactie in te sturen voor de rubriek SCHERP