01_Blog_09_01211716

01_Blog_09_01211716

De lege kerk is een compositie op zich