BM Dertig Romantische Koraalvoorspelen

Text Example

advertentieHarke Iedema – Dertig Romantische Koraalvoorspelen bij bekende gezangen (1). Ik heb de vaste grond gevonden; De wereld is van Hem vervuld; Jezus, mijn verblijden; Beveel gerust uw wegen; Wat God doet, dat is welgedaan; Al heeft Hij ons verlaten; God enkel licht; Verlosser, Vriend, o hoop, o lust; Alle volken, looft de Here; Heilig, heilig, heilig; Ik wil jou van harte dienen; Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt; Wegen Gods, hoe duister zijt gij; God heeft mij zijn Zoon gegeven; O onze Vader, trouwe Heer; Geef vrede Heer, geef vrede; Laat komen, Heer, uw rijk; Halleluja! Lof zij het Lam; O Lam van God, onschuldig; Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten; Dit is de dag, die God ons schenkt; Hoor Gij ons aan! Wij heffen onze handen; O Here God, ons liefst verlangen; Jezus leeft en ik met Hem; Morgenglans der eeuwigheid; In Christus is noch west noch oost; Ik heb U lief, o mijn beminde; Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet.

25 blz. ring P127777 € 16,95
[button link=”http://www.orgelshop.nl/orgelnieuws” target=”_new” style=”large” title=”BESTELSERVICE”][/button]

© 2011 www.orgelnieuws.nl