‘Brabantse Orgelcultuur’ op Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

Smits-orgel (1833), Kerk van Sint-Jans Onthoofding, te Gemert | © Wim van der Ros

De Brabantse orgelcultuur heeft onlangs een plaats weten te veroveren in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. De bijschrijving is een initiatief van de Brabantse Orgelfederatie (BOF).

Text Example

advertentieIn 2012 ondertekende Nederland, als een van 175 landen, het UNESCO-verdrag dat bescherming moet bieden aan Immaterieel Cultureel Erfgoed. Daaronder vallen allerlei cultuuruitingen die van generatie op generatie worden doorgeven en maatschappelijk worden beleefd als erfgoed. 

Met de ondertekening van het verdrag komt ook de verplichting dit erfgoed te inventariseren en te registreren. Dit wordt uitgevoerd door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, dat valt onder het Nationaal Openluchtmuseum in Arnhem. 

Bijschrijving in de Inventaris betreft niet alleen een vermelding, het komt ook met de plicht om aan te tonen wat er wordt ondernomen om het erfgoed voor de toekomst te borgen.

Orgelcultuur

Brabantse Orgelcultuur beslaat volgens de Inventaris drie onderdelen: orgelbouw, organisten en componisten die in eigen provincie en daarbuiten actief zijn, of in het verleden zijn geweest. Als belangrijke beoefenaar van het erfgoed wordt daarin de Brabantse Orgelfederatie genoemd waar een groot aantal personen en organisaties op het gebied van orgelcultuur bij is aangesloten.

Borging

Borging van de Brabantse orgelcultuur moet plaatsvinden door onder meer excursies, festivals en cd-producties van de BOF, samenwerking met orgelgerelateerde organisaties, stimulering van betrokkenheid van jongeren bij het orgel en inzet op orgelbehoud bij kerksluitingen. 

Het borgingsplan werd mede ondersteund door de Vereniging van Orgelmakers in Nederland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Bijschrijvingen

Onder de recente bijschrijving bevinden zich ook Carnaval in Noordoost Twente, Chinees Indische Restaurantcultuur, Holi, Riviervisserij, SKS Kampioenschap Skûtjesilen en Traditionele bevloeiing van grasland. Het bovenstemzingen bij psalmen in Genemuiden kreeg al eerder een plaats op de lijst.