Brabantse Orgelkrant gepresenteerd

Text Example

advertentieDe vereniging Brabantse Orgelfederatie presenteerde op zaterdag 18 april 2009 in de Sint Jozefkerk aan de Heuvelring in Tilburg de Brabantse Orgelkrant 2009. Het eerste exemplaar van de Brabantse Orgelkrant 2009 werd aangeboden aan mevrouw Helmi Huijbregts (voorzitter van de Raad van Toezicht van UIT IN BRABANT en lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal).

De Brabantse Orgelkrant is uitgegeven in tabloidformaat en telt 24 pagina’s, merendeels in kleur. De tienduizend exemplaren worden gratis verspreid via o.a. orgelkringen en VVV’s. De hoofdthema’s dit jaar zijn de projecten Beheer en Jeugd en Orgel. Tevens wordt aandacht gegeven aan de orgels welke gerestaureerd worden met steun van o.a. de subsidie via de Rijksdienst in het kader van het wegwerken van de restauratieachterstanden. Daarnaast is er ruimte voor o.a. de uitgebreide orgelagenda, nieuws uit de kringen, excursienieuws, recente orgelrestauraties en verdere verenigingsactiviteiten.

U kunt de Brabantse Orgelkrant 2009 ook thuis gestuurd krijgen. De krant wordt (ná 18 april) toegezonden na overmaking van € 2 (verzendkosten) op bankrekening 11 09 35 837 t.n.v. penningmeester Brabantse Orgelfederatie o.v.v. ‘Brabantse Orgelkrant 2009’ en duidelijke vermelding van het postadres.

Meer informatie

www.brabantorgel.nl

[bericht volledig aangepast 18|04]

© 2009 www.orgelnieuws.nl