CD Jan Zwart – Orgelwerken

Text Example

advertentieJan Zwart – Orgelwerken (2).

cd 1 & 2: Dirk Jansz. Zwart, St. Joriskerk, Amersfoort

Elegisch voorspel Psalm 51; Fantasie Psalm 24; Psalm 1, 2, 3, 4, 5, 77, 92, 102; Canonisch voorspel Psalm 84; Fantasie Psalm 66; Toccata Psalm 146; Psalm 33, 19, 42; Fantasie en fuga Psalm 72; Psalm 91, 68; Hymne Psalm 75; Furiante; Koraalvoorspel en koraal ‘Ons feestlied rijze voor Gods troon’; Twee koraalvoorspelen en koraal ‘Daal in ons, o stroom van leven’; Naspel en koraal ‘Halleluja, Jezus leeft!’; Orgelkoraal ‘Als een Herder wil Hij trouw’; Moderato e maestoso; Koraal en variatie Psalm 77; Fantasie en fuga Psalm 72; Psalm 61, 68, 61; Orgel-voorspel en koraal ‘Een vaste Burg is onze God’; Hymne ‘O Gij mijn Troost, mijn zoet verlangen’; Fantasie ‘Waak op, gij geest der oude helden’; Feestvoorspel en harmonisatie Bondslied Jongelingsver.; Orgelkoraal ‘Zijn troon omringt een glansrijk licht’; Voorspel en koraal ‘Op, op, die ’t rijk bewonen’.

cd 3 & 4: Jan Zwart, Amsterdam & Berlijn

CD III: Jan Zwart Historische opnamen

Orgelhymne ‘Wilt heden nu treden voor God den Heere’; Introïtus ‘Christus is opgestaan’ en ‘Halleluja, Jezus leeft’; Hymne ‘Plechtig zwijgen, zoete vrede’; Kleine Fantasie ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’; Merk op mijn hart vol vreugde; O zegt het allen dat Hij leeft; Finale Psalm 66 (118) en ‘Halleluja eeuwig dank en ere’; Jezus mijn Heiland, (JdH 62) U geldt de zaak (JdH 211); Fantasie Psalm 72; Drie Geestelijke liederen; Uit ‘Enige Gezangen’: Alle roem is uitgesloten/Trio Gebed des Heeren/Fantasie over het Lutherlied ‘Een vaste Burg is onze God’; Van het kerkkoor: Oratorium Paulus ‘Hoe lief’lijk zijn de boden’ (Mendelssohn); Cantate ‘Waak op, gij geest der oude helden’; Gezang 130: 1, 2, 3 – cantus firmus zang; Evangelisch Gezang 96 ‘Halleluja! Eeuwig dank en ere’; Kom tot uw Heiland, toef langer niet (JdH 210); Orgellied ‘Neem Heer mijn beide handen’; Psalm 89; Prijs den Heer met blijde galmen (JdH 446); Merk toch hoe sterk; Scheepje onder Jezus’ hoede (JdH 213); Pastorale (Nieland); Variaties God save the King (Rinck); Was Gott tut das ist wohlgetan (Kellner); Preludium in Es-dur, BWV 552 (Bach); Alle Menschen müssen sterben, BWV 643 (Bach);

Fuga in d-moll, BWV 565 (Bach).

4cd FE6962282 € 29,90
[button link=”http://www.orgelshop.nl/orgelnieuws” target=”_new” style=”large” title=”BESTELSERVICE”][/button]

© 2010 www.orgelnieuws.nl