Charles de Wolff bespeelt het orgel van Jan Zwart [RECENSIE]

Charles de Wolff, Strumphler organ,

Text Example

advertentieKarg-Elert, Reger, St. Eusebius Church, Arnhem.

Uitgever Zwoferink CD productions, Zwijndrecht.

Label Simplex, sublabel van Prestare, code ZWF 3331536

Prijs € 7,95

De echte titel van de voorliggende cd vermeldt heel staccato: Charles de Wolff, Strumphler organ, Karg-Elert, Reger, St. Eusebius Church, Arnhem. Allemaal klinkende namen, maar op los zand gegoten. De cd zelf is ook merkwaardig, maar niet in positieve zin.

Laat ik voorop stellen dat ik diep respect heb voor de virtuoze uitvoering van Sigfrid Karg-Elerts Passagaglia en Fuga over de naam BACH door Charles de Wolff. Sommige passages hebben veel weg van een wervelende waterval van noten. Ruim 21 minuten van dit Duits-romantische muzikale geweld op een in aanleg laatbarok orgel stellen hoge eisen aan het muzikale uithoudingsvermogen. De vraag rijst dan: was het niet beter om dit soort muziek op een orgel te spelen dat juist voor dit genre is bedoeld? In Nederland is daarvoor het pas gerestaureerde Walcker-orgel van de Martinikerk te Doesburg in ieder geval veel meer geëigend dan het Arnhemse Strümphler-orgel.

Als een soort toegift speelt De Wolff daarna drie koraalbewerkingen uit de bekende reeks van dertig. Deze eenvoudige muziek, die een groot contrast met de emotionele en turbulente BACH-bewerking vormt, is goed voor ruim vijf minuten luistergenot. De complete cd heeft zo een speelduur van 27 minuten. Een eenvoudige rekensom leert dat meer dan 60% van cd gewoon ongebruikt bleef. Onbegrijpelijk.

Maar er zijn meer zaken die de wenkbrauwen doen fronsen. Waarom alleen Engels als voertaal gebruikt? Waarom in het leaflet, een dubbelgevouwen inlegvelletje, alleen maar een lovende levensbeschrijving over de concertgever, maar geen woord over het orgel en ook niet over de gespeelde werken? Wel wordt in het colofon uitvoerig aangegeven wie de “recording engineers” waren en wie bij het registreren assisteerde, maar weer geen datum van de opname.

Bij navraag bleek dat Zwoferink CD-productions deze zilveren schijf onder het label Simplex* uitbracht. Dit is een low-budget dochterlabel van Prestare. Door op een aantal zaken te bezuinigen, kan de CD voor € 7,95 op de markt worden gebracht. Dat is mooi, maar dan wordt mijn inziens wel op verkeerde zaken bezuinigd. Wat kost het nu meer om een leaflet van vier pagina’s toe te voegen? Dan is er tenminste genoeg ruimte om alle essentiële informatie weer te geven. Nog goedkoper is simpelweg een weblink op te nemen waar alles, wat een orgelliefhebber over deze productie wil weten, wordt vermeld, gelijk met een wervende opsomming van de andere producties onder dit label. Ik denk dat je dan pas echt goed bezig bent. Voorlopig is deze cd een gemiste kans.

* noot van de redactie:

Prestare start SIMPLEX-serie

Het label ”Prestare” presenteert een nieuw project; de ”Simplex-serie”. Deze serie zal zich richten op CD”s met een tijdsduur van ongeveer 30 minuten. Het accent ligt op symfonisch en eigentijds repertoire, uitgevoerd op artistiek hoogwaardige instrumenten in binnen- en buitenland. Veel meer hierover en de complete catalogus: http://www.zwoferinkcd-productions.nl

© 2006 www.orgelnieuws.nl