Commissie Orgelzaken wil orgels PKN inventariseren

Text Example

advertentieDe Commissie Orgelzaken (COZ) van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) wil alle orgels in PKN-kerkgebouwen inventariseren. De commissie wil dat om te voorkomen dat orgels spoorloos verdwijnen bij kerksluitingen als gevolg van het fusieproces van gereformeerden, hervormden en lutheranen. De PKN bestaat sinds 1 mei 2004.

Van de orgels die gebouwd zijn tot ongeveer 1850 bestaat al een goed overzicht. Van de instrumenten van na die tijd bestaat een dergelijke lijst niet en ook is uit die periode vaak niet bekend hoe die orgels erbij staan. De COZ vermoedt dat er zich onder de 20e-eeuwse instrumenten exemplaren bevonden die als monument kunnen worden aangemerkt. Aan de hand van de lijst kan de commissie gemakkelijker adviseren over onderhoud, beheer en restauratiesubisidies voor de nieuwe instrumenten. Behalve orgels wil de COZ een inventarisatie maken van klokken in kerktorens.

Voor het opstellen van de lijst met orgels zoekt de COZ vakbekwame mensen die alle PKN-orgels willen bezoeken en beoordelen. Ze noteren naam van de bouwer, bouwjaar, dispositie en staat van onderhoud. Voor de inventarisatie is geen geld beschikbaar. Van mensen die de orgels bekijken verwacht de commissie daarom dat ze hun werk op vrijwillige basis verrichten.

Informatie en aanmelden

orgelzaken@kerkrentmeester.nl

© 2007 www.orgelnieuws.nl