De emancipatie van het orgelconcert

Text Example

advertentieIn het juli-/augustusnummer van de Orgelvriend is onder bovenstaande titel een artikel opgenomen van Gerco Schaap dat voer voor discussie blijkt.

Het bezoek aan orgelconcerten in Nederland neemt langzaam maar zeker af.

De tijd waarin zich lange rijen vormden voor de kerkdeuren (zie ook www.orgelnieuws.nl/wcms/modules/news/index.php?storytopic=13) is voorbij. Een enkele keer zie je ze nog, wanneer de komst van een Franse gastorganist van naam al maanden van tevoren is aangekondigd, bij een “Datheen-samenzangavond” of … als er Bach op het programma staat. Hoe komt het dat sommige orgelseries floreren maar andere een kwijnend bestaan leiden? Aan welke omstandigheden is dat te danken, respectievelijk te wijten? Veel commissies hebben zich het hoofd erover gebroken; op symposia worden velerlei oplossingen aangereikt. Een eenduidig antwoord is niet te geven, omdat er geen ‘modelformule’ bestaat voor het organiseren van orgelconcerten. In dit artikel komen diverse aspecten aan de orde die te maken hebben met het organiseren van orgelconcerten, en worden ‘voors’ en ‘tegens’ tegen elkaar afgewogen. Reacties op dit artikel zijn welkom via orgelvriend@wanadoo.nl en het tevens mogelijk erover te filosoferen op het gloednieuwe Yahoo Orgel-forum. De zinnigste bijdragen zullen worden verwerkt in een evaluerend artikel dat later dit jaar in de Orgelvriend zal worden gepubliceerd. N.B.: onderstaand artikel wijkt in enkele details af van de papieren versie.

Reacties

orgelvriend@wanadoo.nl

Yahoo Orgel-forum

Het volledige artikel is te vinden onder het MENU in de rubriek ‘orgelpunt’.