De Orgelvriend 2007-1

Text Example

advertentieOp 29 december verschijnt het januarinummer van ‘de Orgelvriend’, met als gratis bijlage het eerste nummer van het tijdschrift ‘Timbres’ van het Orgelpark.

Kees Weggelaar bezocht het VNPO-symposium ‘Hoezo koninklijk instrument?’ in Rotterdam. Gedachten over het imago van het orgel in een veranderende samenleving en ‘Het orgel in de huidige muziekcultuur in Nederland’ worden door hem kort samengevat.

Oudste Groninger orgelmakerij jubileert – Op zaterdag 21 oktober 2006 organiseerde Mense Ruiter Orgelmakers bv in Zuidwolde een jubileumdag ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. De firma wordt tegenwoordig geleid door Jan Veldkamp en Dolf Tamminga. Dirk Molenaar was bij de viering aanwezig en bespreekt de jubileum-dubbel-cd waarop vier nieuwe en vier door Mense Ruiter gerestaureerde orgels te horen zijn.

Orgelwind – een luchtig onderwerp – De kloosterkerk in het Zwitserse stadje Muri vormde van 7 tot 9 september 2006 het decor voor de Fachtagung Orgelwind, een driedaagse bijeenkomst, georganiseerd door orgelbouwer Kuhn. Hier werden de technische en muzikale eigenschappen van verschillende manieren van windopwekking vergeleken. Wim Eradus besluit zijn artikel met een beschrijving van de orgels in de kloosterkerk van Muri.

Het moderne Nederlandse orgel in Zwolle (2) – Met de in aflevering 1 (december 2006) gegeven informatie in het achterhoofd beziet Philip van den Berg het orgelconcept van Maarschalkerweerd in het licht van diens tijdgenoten. Daarna geeft hij een beschrijving van het in 2005 gerestaureerde drieklaviers orgel in de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Zwolle, met een verslag van de ingebruikneming.

Als muziekbijlage in dit nummer een door Gerben Mourik gecomponeerd Prière Psalm 13 ter nagedachtenis aan de vorig jaar overleden Willem van Beek. De bewerking maakt deel uit van Mouriks bundel Psalmenpalet, die werd uitgegeven door Cantique in Rijssen en wordt besproken op pagina 41.

En verder: CD-recensies, Nieuws uit de orgelwereld (o.m. over het Orgelpark), radio-orgelbespelingen & orgel op internet, wegwijzers en indexen op orgels en organisten/orgelcomponisten in de 48e jaargang.

© 2006 www.orgelnieuws.nl