De Orgelvriend 4-2005 [inhoud]

Text Example

advertentieInhoud aprilnummer maandblad ‘de Orgelvriend’ (verschijnt zaterdag 2 april):

Het aprilnummer van ‘de Orgelvriend’ staat grotendeels in het teken van de Orgelvriend-excursie op zaterdag 16 april naar de Hervormde kerk in Pernis (met bespelingen door Bart van Buitenen en Gerben Mourik) en het aansluitende ‘gevarieerd concert’ op de orgels van de Gereformeerde kerk en het Gereformeerd Jeugdgebouw in Pernis door Aart de Kort en de Londense theaterorganist Donald MacKenzie (zie ook orgelnieuws.nl, menu Excursies).Het hoofdartikel is een uitvoerige studie van Bart van Buitenen over de totstandkoming van het Gerrit van Leeuwen-orgel (1939) in de Hervormde kerk van Pernis (foto: Gerco Schaap). Het instrument documenteert op interessante wijze de orgelbouwkundige ontwikkelingen in ons land in de periode tussen de wereldoorlogen.

‘Wie is nu eigenlijk de maker van dit orgel?’

Het orgel in de Gereformeerde kerk (PKN) in Pernis werd in 1922 gebouwd als bescheiden tweeklaviers instrument door de firma Standaart. In de loop der jaren onderging het diverse veranderingen en groeide het uit tot een fors drieklaviers orgel. Gerard Mulder, die het orgel onder zijn hoede heeft, beschrijft de lotgevallen.

Muziekbijlage

In het kader van de Pernis-excursie deze maand een postume bewerking van Leen Bergwerff Lzn. (1914-1996) over het pinksterlied ‘Wat zijn de goede vruchten’. Leen Bergwerff was van 1944 tot 1951 organist van de Gereformeerde kerk in Pernis en schreef regelmatig koraalbewerkingen voor Het Orgelblad en de Orgelvriend. 19-22

In memoriam Jan Keijzer (1930-2005)

Op 10 februari overleed de orgelbouwer Jan Keijzer. Naast Ernst Leeflang was hij jarenlang het ‘gezicht’ van Leeflang Orgelbouw B.V. Onder zijn supervisie verlieten vele instrumenten de werkplaats aan de Langeweg in Apeldoorn. Een overzicht van zijn levensloop door Hendrik Jan de Bie, organist van het Leeflang-orgel (1989) in de Meentkerk te Huizen.

In memoriam Bernhard Steinvoort (1921-2005)

Herinneringen aan de op 19 februari jongstleden overleden oud-organist van de Kruiskerk in Amstelveen en de Hervormde kerk in Sloten door zijn vroegere collega Hans Bajema, organist van de Handwegkerk in Amstelveen.

Verder in dit nummer

Boekbespreking ‘Een pronkjuweel op het Hogeland’ door Dirk Molenaar

• Aankondiging van de Landelijke Orgeldag in Den Haag in samenwerking met het Haags Orgel Kontakt

Cd-recensies: Boëllmann door Piet van der Steen (eindredacteurskeuze) & Henk Klop speelt Bach in Gorinchem

Lezersreactie: een ingezonden brief van Hans Fidom naar aanleiding van de bespreking van het boek ‘Orgelreform in Nederland’

Berichten uit de orgelwereld

Wegwijzers

Met ingang van dit nummer is een aantal pagina’s in kleur gedrukt.