De Orgelvriend 50 jaar 2008-12

Text Example

advertentieOp vrijdag 28 november verschijnt het decembernummer van ‘de Orgelvriend’, het laatste nummer van de vijftigste jaargang.

Nieuws en berichten uit de orgelwereld

• Klaas Jan Mulder overleden • Hans Houtman winnaar Schroeder-Concours Trier • Jan Kroeske 50 jaar kerkorganist • André Verwoerd (foto) nam afscheid • Govert van Wijn Orgelconcours 2009

Hinsz’ opus 1 in Zandeweer weer in en op juiste stemming

Wie kreeg in 1730 de opdracht voor de bouw van een nieuw orgel in de dorpskerk van Zandeweer? De orgelmakerij van F.C. Schnitger óf A.A. Hinsz? Adviseur Stef Tuinstra concludeert dat dit orgel feitelijk een F.C. Schnitger-orgel is, gebouwd volgens het concept en onder leiding van Hinsz. En dus mag dit orgel als zijn opus 1 worden beschouwd.

Oók vijftig jaar …

Adriaan van Rossem, orgelmaker bij Gebr. Van Vulpen, wordt deze maand óók vijftig. Tijdens de opbouw van het nieuwe orgel voor de Gereformeerde Gemeente te Gouda vertelde hij Wim van der Ros over het orgelmakersvak en het intoneren. “De toonvorming, de aanspraak, dat is zo essentieel …” En: “Je blijft leren en wat is er mooier dan de basis voor de orgelklanken te creëren?”

In memoriam Bert (‘A.J.’) Klei

Een uitgesteld ‘In memoriam’ door Gerco Schaap voor de op 23 juli van dit jaar overleden journalist, die behalve over kerkelijke zaken ook regelmatig over organisten en orgelmuziek schreef in dagblad Trouw. “De journalistiek is geen vak waarvoor je kunt leren … ’t is een levenshouding die je moet worden geschonken”.

Jeanne Demessieux, een kort leven in dienst van de kunst (2)

In november werd de veertigste sterfdag van de Franse organiste Jeanne Demessieux herdacht. In dit nummer de laatste aflevering van een tweedelig portret van de hand van Herman van Vliet waarin haar composities, haar wijze van interpreteren en haar voortijdig levenseinde aan de orde komen. Met een recensie van een nieuwe dvd met haar complete œuvre, gespeeld door Maxime Patel.

Hartenkreten uit ‘de Kaartenbak’

In het maartnummer deed Gert Oost in zijn column ‘Hoe maak je orgelvrienden?’ een oproep “om eens eerlijk en oprecht op papier te zetten waarom je orgelvriend bent en welk orgel je het meest dierbaar is”. Een keuze uit de meest aansprekende inzendingen.

En verder:

• Foto-impressie van de Jubileum-Orgeldag

• Column ‘Het orgel van de toekomst’ (vervolg)

• Muziekbijlage

• Cd-recensies

• Wegwijzers

• Vraag & Aanbod

© Foto André Verwoerd: Gerco Schaap

© Foto Bert Klei uit Onderweg, uitgave voor de Samen op Weg-kerken

© 2008 www.orgelnieuws.nl