De Orgelvriend 50 jaar 2008-6

Text Example

advertentieRond 30 mei verschijnt het extra dikke juninummer van ‘de Orgelvriend’.

In Nieuws en berichten uit de orgelwereld onder meer een geïllustreerd verslag van de overdracht van historisch pijpwerk uit het v.m. Pels-orgel in de Johannes de Doperkerk in Montfoort dat gebruikt zal worden bij de restauratie van het Meere-orgel in de Bethelkerk op Urk. Op de foto tilt adviseur Stef Tuinstra een van de eerste Meere-pijpen uit het Montfoortse orgel.

Ter gelegenheid van ‘Ewald Kooiman 70’ had Gerco Schaap een gesprek met hem ‘op de orgelbank’, of liever gezegd: op de zitbal. “Het wezen van muziek maken is overdracht, niet gelijk hebben”, is een van Kooimans statements. Als wetenschapper, organist en publicist maakte hij veel ontwikkelingen in de orgelkunst van de afgelopen halve eeuw mee en gaf er zelf mede richting aan. Op 13 juni wordt hem op de Vrije Universiteit in Amsterdam het symposium ‘Pro Organo Pleno’ aangeboden.

Het Garrels-orgel in de Koepelkerk van Purmerend sprak een kwart eeuw alleen maar tot de verbeelding omdat het al die tijd lag opgeslagen. Geen wonder dat deel 9 van de reeks Nederlandse Orgelmonografieën aan dit belangwekkende orgel is gewijd. Aan de vooravond van ‘de Garrelsweken van Purmerend’ een uitgebreide boekbespreking van Barok in het Noorderkwartier door Bart van Buitenen.

Tweeëndertig jaar geleden schreef Jaap Kroonenburg twee bewerkingen over Psalm 119 en droeg ze op aan zijn ouders. Zijn leermeester Feike Asma keek de bewerkingen na, waarna ze als muziekbijlage werden opgenomen in de Orgelvriend van februari 1976. Ter gelegenheid van ons jubileumjaar én het interview dat we in nummer 5 met hem hadden, drukken we ze opnieuw af.

Een 275-jarige: het orgel in de Grote Kerk te Maassluis – “Een deftig orgel” met een magische aantrekkingskracht voor veel orgelvrienden én een orgel dat voor velen onlosmakelijk is verbonden met zijn vorige vaste bespeler, Feike Asma.

Wim van der Ros staat stil bij de geschiedenis van kerk en orgel, waarbij ook de meest recente werkzaamheden worden toegelicht.

En verder: de column van Gert Oost (“De botten van Bach”) • Dagboek van een cd-opname in Parijs (1) • Cd-recensies • Wegwijzers • Lezersaanbieding

© 2008 www.orgelnieuws.nl

© 2008 fotografie: Gerco Schaap (Montfoort, Kooiman), Henk van Oosten (Maassluis)