De Orgelvriend 50 jaar 2008-9

Text Example

advertentieEind volgende week verschijnt het septembernummer van de 50-jarige Orgelvriend, met nieuws over de op zaterdag 4 oktober in Amersfoort te houden jubileumdag.

Nieuws en berichten uit de orgelwereld

• Presentatie orgelboek Westerkerk Amsterdam • Bert Klei overleden • Willem van Twillert ontvang Gaston Litaize-prijs • 35 jaar Stichting tot behoud… • Najaarsexcursie Organum Frisicum • Het internationaal orgelimprovisatieconcours Haarlem, door Kees Weggelaar • Jochem Schuurman wint Maassluis’ concours, door Jan W. van Spronsen • In memoriam Jaap Hillen, met persoonlijke herinneringen door Gert Oost • Workshop Engels-romantisch orgelrepertoire door prof. Graham Barber.

Recent werk van Kaat en Tijhuis Orgelmakers

Dick Sanderman en Gerco Schaap doen verslag van twee recente projecten van de Kamper orgelmakers: de herziening van hun koororgel uit 1986 in de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Zwolle en het nieuwe, op romantische leest geschoeide orgel in ‘De Hoeksteen’ in IJsselmuiden.

Huisorgels, een bron van inspiratie

Portret van Rini Wimmenhoven, huisorgelbouwer in Hoogeveen, door Roelof Kuik. Aan de orde komen de herplaatsing en aanpassing van het Louis Kramer-orgel in ‘Het Anker’ in Zuidwolde en een nieuw huisorgel in oud-Hollandse stijl dat Wimmenhove bouwde voor de familie Horst in Wezep (foto).

Resultaten lezersonderzoek (1)

Het aprilnummer bevatte een enquêteformulier voor ons lezersonderzoek. Ruim 11% van de formulieren kwam terug. De resultaten zijn geïnventariseerd door studenten Communicatie van de Christelijke Hogeschool Ede. In deze eerste aflevering zien we onder meer hoe het abonneebestand is opgebouwd en hoe intensief de diverse rubrieken worden gelezen.

Midden-Brabantse orgelexcursie

Op zaterdag 25 oktober organiseert de Orgelvriend in samenwerking met de Brabantse Orgelfederatie een excursie naar vier interessante orgels in Noord-Brabant: het Houben-orgel in de Hervormde kerk van Sprang (foto), het Van Hirtum-orgel in de Hervormde kerk van ’s-Grevelduin-Capelle, het De Crane-orgel (1767) in Waspik en het Schmidt/Verbeek-orgel (1821) in ’s-Gravenmoer.

En verder

• Klavarbijlage Johan C. Meischke • Lezersaanbieding dvd Martin Mans • Column Gert Oost: ‘Familie?’ • Cd-recensies • Vraag & aanbod • Wegwijzers en ‘Toegelicht’. [GERCO SCHAAP]

© 2008 www.orgelnieuws.nl

© 2008 foto IJsselmuiden: Gerco Schaap

© 2008 foto huisorgel fam. Horst: Roelof Kuik

© 2008 foto Sprang: Wim van der Ros