De Orgelvriend 6 – 2006

Text Example

advertentieIn het juninummer van maandblad ‘de Orgelvriend’, dat op zaterdag 27 mei verschijnt, onder meer een portret van voormalig Laurensorganist Johann Th. Lemckert en het eerste deel van een uitgebreid artikel over de gerestaureerde Cavaillé-Coll in Haarlem.

Op het omslag prijkt een foto van Gérard van Betlehem van het nieuwe Karl Schuke-orgel in het Grand Auditorium in de nieuwe Philharmonie van Luxemburg. Binnenin een korte beschrijving van dit 81 registers (6.441 pijpen) tellende orgel, in welks concept elementen uit de Duitse, Franse, Engelse en Amerikaanse orgelbouw zijn geïntegreerd. De Stichting Vox Humana organiseert op 16 juni een excursie naar onder meer dit instrument.

Johann Th. Lemckert nam in december 2005 afscheid nam als organist van de Grote of St.-Laurenskerk in Rotterdam. Kees Weggelaar sprak met hem onder meer over zijn rol binnen het Laurenspastoraat, zijn oud-leraren Adriaan Engels en Gaston Litaize en over zijn voorkeur voor de ‘kwartnoot 60’ als psalmtempo.

FOTO Johann Th. Lemckert: Archief de Orgelvriend

In Nieuws uit de orgelwereld onder meer een item over de plannen voor de bouw van een Engels kathedraalorgel voor de Hooglandse Kerk in Leiden, en een vooruitblik op het Orgelfestival Haarlem, dat dit jaar in het teken van “interpretatie” en “Cavaillé-Coll” staat.

René Verwer schreef in 1998 een dubbelartikel in de Orgelvriend over de historie van het Cavaillé-Coll-orgel in de Gemeentelijke Concertzaal te Haarlem. Inmiddels is het orgel gerestaureerd en zijn in de tussenliggende jaren nieuwe feiten over de geschiedenis van het instrument aan het licht gekomen. In deze eerste aflevering worden die nieuwe feiten gepresenteerd. In het juli/augustusnummer volgen een klankimpressie, de dispositie en een visuele rondgang door het orgel.

Een uitgebreide bespreking door Dirk Molenaar van het boek ’s Hemels overdaad, de in november vorig jaar verschenen monografie over de orgels van de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Op zondag 10 juni wordt de mogelijkheid geboden het hoofdorgel van de Nieuwe Kerk van dichtbij te bekijken.

En verder: als muziekbijlage een bewerking van Hildebrand Otto over “Grote God, wij loven U” (ook in klavarnotatie), Berichten uit de orgelwereld, CD-recensies, Wegwijzers, Vraag & Aanbod en Orgel op radio en internet.

© 2006 www.orgelnieuws.nl