De redactie van ORGELNIEUWS besteedt uiterste zorg aan zowel de actualiteit als de betrouwbaarheid van de (deels van derden verkregen) informatie op de website. Evenwel kan zij geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden voor (de gevolgen van) eventuele fouten, omissies en andersoortige onvolkomenheden in de verstrekte informatie.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de site en bevatten geen persoonlijke informatie.