Een vorstelijk document, maar met vertraging…

Text Example

advertentieEen vorstelijk document, maar met vertraging…

Door middel van een op 7 maart gedateerde brief stelt uitgeverij de Banier deze week de voorintekenaars op de cd-box ‘Een vorstelijk Document’ op de hoogte van een opgelopen vertraging.

Een technische storing en de omvang van het project zijn hier debet aan. De verschijning van deze uitgave die februari van dit jaar had moeten plaatsvinden staat nu gepland rond 15 april aanstaande.